ŻYWOT

 

PANA NASZEGO

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

SYNA BOŻEGO

 

JOHANN PETER SILBERT

 

––––––––

 

§. VI. Zamknięcie proroctw

 

1. Nie samą tylko mękę i śmierć ofiarną mesjasza, ale nadto Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpienie, jako chwalebne owoce ofiarnej śmierci Jego, odrzucenie żydów, powołanie pogan, wspaniałość Jego wiecznego królestwa przedstawiali święci prorocy w świetnym obrazie. Figurą Jego Zmartwychwstania był Jonasz, o którym już przedtem była mowa, i którego trzeciego dnia potwór morski, który go był połknął, nazad bez uszkodzenia wydać musiał. O tym samym zmartwychwstaniu mówi prorok Ozeasz: "Pan ożywi nas po dwu dniach, dnia trzeciego wzbudzi nas i żyć będziem przed obliczem Jego" (Oz. 6, 3). Prorok zaś Izajasz: "Onego dnia korzeń Jessego, któren stoi na znak narodów, Jemu się narodowie modlić będą, i będzie grób Jego sławny" (Iz. 11, 10). Bo któryż jest sławny grób, jeżeli nie ten, który na powszechnym dniu zmartwychwstania nie będzie miał nic do wydania z siebie? Właśnie tak mówi jeszcze ukoronowany prorok o tymże zmartwychwstaniu Pana w osobie Jego: "Nie zostawisz duszy mojej w piekle, ani dasz świętemu Twemu oglądać skażenia" (Ps. 15, 10). "Poczytano mię z zstępującymi do dołu, stałem się jako człowiek bez pomocy, między umarłymi wolny" (Ps. 87, 5. 6). "Izali który śpi, więcej nie powstanie?" (Ps. 40, 9). "Ty Panie, znowu mię zbudzisz!".

 

2. Psalm sześćdziesiąty siódmy jest niemal tryumfalnym śpiewem, którym święty wieszcz wniebowstąpienie zmartwychwstałego mesjasza opiewa, który świętych i sprawiedliwych, którzy jeszcze w więzach otchłani siedzieli i na swe wybawienie przez Jezusa czekali, z przysionków śmierci do niebieskich grodów wprowadza; gdy tymczasem Jego rozesłańcy, którym On nadał władzę do opowiadania ewangelii, patrzali się na Niego, jak się unosił do błogosławionych przybytków. "Niech powstanie Bóg, wykrzykuje prorok, a niech się rozproszą nieprzyjaciele Jego, a niech uciekają, którzy Go nienawidzą, od oblicza Jego!... Śpiewajcie Bogu, psalm śpiewajcie imieniowi Jego, czyńcie drogę Temu, który wstąpił na zachód: Pan imię Jego! Radujcie się przed obliczem Jego: lecz zatrwożą się od oblicza Jego, ojca sierot i sędziego wdów... który wywodzi więźniów w mocy, także i tych co obrażają, którzy mieszkają w grobach... Pan da słowo przepowiadającym ewangelię, mocą wielką... Wóz Boży dziesięciotysięcy rozmaity, tysiące weselących się; Pan między nimi na Synaju w świątnicy. Wstąpiłeś na wysokość, pojmałeś pojmanych: nabrałeś darów w ludziach!... Bóg nasz Bogiem zbawiającym i Pańskie, Pańskie wyjście z śmierci!... Widzieli postępowania Twoje Boże, postępowanie Boga mego, króla mojego, który jest w świątnicy!... Grajcie Bogu, który wstępuje na nieba nad nieby, na wschód słońca" (Ps. 67).

 

3. O odrzuceniu żydów słyszeliśmy już wielkiego proroka Daniela, który czas onego, jako też zburzenie Jerozolimy i świątyni jej nader jasno i dokładnie naznacza. Na wielu miejscach mówią jeszcze i inni prorocy; z wszystkich zaś osobliwie Izajasz mówi o tym odrzuceniu żydów a powołaniu pogan na ich miejsce. Na tym się ograniczamy, że zakończenie prorockiego pisma tego świętego wieszcza dosłownie przytoczymy: "Oto, mówi on, Pan w ogniu przyjdzie, a jako wicher wozy Jego, oddawać w zagniewaniu zapalczywość swoją, a łajanie swe w płomieniu ognia... A namnoży się pobitych od Pana (proroctwo, które się straszliwym sposobem na świętokradzkim Jeruzalem dopełniło)... I włożę na nich (żydów) znamię i poślę z tych, którzy zachowani będą, do narodów za morze, do Afryki i do Lidii, ciągnących strzały, do Włoch i do Grecji, do wysp daleko, do tych, którzy nie słyszeli o Mnie i nie widzieli chwały Mojej, i opowiedzą chwałę Moją poganom... I nabiorę z nich kapłanów i Lewitów, mówi Pan" (Iz. 66).

 

–––––––––––

 

 

Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Przez J. P. Silberta. Przekład Ks. M. K., Lwów 1844, ss. 16-18.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXVI, Kraków 2016

Powrót do spisu treści dzieła J. P. Silberta pt.
Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: