WYKŁAD

 

NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ,

 

UŁOŻONY Z ROZKAZU

 

KLEMENSA VIII PAPIEŻA,

 

PRZEZ

 

ŚW. ROBERTA KARD. BELLARMINA SI

 

BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

 

––––––––

 

MODLITWA PO NAUCE

 

W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.

 

Dzięki Ci składamy Wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.

 

–––––––––––

 

 

Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina. Na polski język przetłumaczony i w Propagandzie wydany, w Rzymie 1844. Ku większej chwale Bożej, i ku zbawieniu bliźnich przedrukowany, s. 6.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMIV, Kraków 2004

Powrót do spisu treści dzieła św. Roberta Bellarmina pt.

WYKŁAD NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

(KATECHIZM WIĘKSZY)

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: