WYKŁAD

 

NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ,

 

UŁOŻONY Z ROZKAZU

 

KLEMENSA VIII PAPIEŻA,

 

PRZEZ

 

ŚW. ROBERTA KARD. BELLARMINA SI

 

BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

 

––––––––

 

MODLITWA PRZED NAUKĄ

 

W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.

 

Wszystkie sprawy nasze, prosimy Cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, iżby wszelka modlitwa i praca nasza, zawżdy się od Ciebie poczynała i w Tobie kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.

 

–––––––––––

 

 

Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina. Na polski język przetłumaczony i w Propagandzie wydany, w Rzymie 1844. Ku większej chwale Bożej, i ku zbawieniu bliźnich przedrukowany, s. 6.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMIV, Kraków 2004

Powrót do spisu treści dzieła św. Roberta Bellarmina pt.

WYKŁAD NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

(KATECHIZM WIĘKSZY)

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: