WYKŁAD

 

NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

ŚW. ROBERT KARD. BELLARMIN SI

 

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

––––––––

 

ROZDZIAŁ VII

 

WYKŁAD PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

 

UCZEŃ. Czy oprócz Przykazań Bożych, mamy jeszcze zachowywać inne Przykazania?

 

NAUCZYCIEL. Są jeszcze Przykazania Kościelne, a te są następujące:

 

1. Słuchać Mszy Świętej w Święta przepisane.

 

2. Pościć Post Wielki, Suche dni i Wigilie; a wstrzymać się od mięsa w Piątek i Sobotę (a).

 

3. Spowiadać się przynajmniej raz w rok.

 

4. Przyjąć Komunię Świętą przynajmniej w czasie Wielkanocnym.

 

5. Dziesięciny oddawać Kościołowi.

 

6. Nie zawierać ślubów małżeńskich w czasach zakazanych; to jest od pierwszej Niedzieli Adwentu do Trzech Króli, i od pierwszego dnia Postu do Przewodniej Niedzieli, włącznie (b).

 

O tych Przykazaniach nic tu więcej nie powiemy; częścią dlatego, iż są łatwe do zrozumienia, częścią dlatego, iż o Mszy Świętej, o Spowiedzi i o Komunii, jako też o Poście, niżej mówić będziem, wykładając Sakramenty Święte.

 

–––––––––––

 

 

Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina. Na polski język przetłumaczony i w Propagandzie wydany, w Rzymie 1844. Ku większej chwale Bożej, i ku zbawieniu bliźnich przedrukowany, s. 111.

 

Przypisy:

(a) Por. dyscyplinę postną obecnie obowiązującą w Kościele katolickim: Ks. Franciszek Bączkowicz CM, Posty obowiązujące.

 

(b) Por. Przykazania Kościelne z nowszego katechizmu:

 

"Najważniejsze przykazania kościelne są:

 

1. ustanowione od Kościoła dni święte święcić,

 

2. w niedziele i święta Mszy św. nabożnie wysłuchać,

 

3. posty nakazane zachować,

 

4. spowiadać się przynajmniej raz w roku, a w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjmować,

 

5. w czasach zakazanych zabaw hucznych nie sprawiać.

 

Oprócz tych są jeszcze inne przykazania kościelne np.: Komunię św. na czczo przyjmować, składać ofiary na potrzeby Kościoła, nie brać udziału w nabożeństwach innowierców, nie czytać książek zakazanych, nie pozwalać na spalenie zwłok ludzkich itp.

 

Apostołowie nie tylko nadawali przykazania, ale także sądzili i karali tych, którzy te przykazania przekraczali.

 

«Jeśliby kto Kościoła nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik» (Mt. 18, 17).

 

Podobnie karze Kościół przekraczających jego prawa, a mianowicie:

 

1. nie dopuszcza ich do Sakramentów św.,

 

2. wyklucza ze swej społeczności,

 

3. zmarłym w niepokucie odmawia pogrzebu kościelnego.

 

Kościół wymierza te kary za szczególnie ciężkie przestępstwa, aby grzesznika nie tylko ukarać, ale i poprawić, a innych odwieść od podobnych przestępstw.

 

Kościół św. jako dobra matka kochać nas nie przestaje i troszczy się o nasze zbawienie, nawet wtedy, kiedy wymierza kary.

 

Stosownie do warunków czasu i miejsca Kościół św. może zmienić swoje przepisy i prawa, może też dla słusznej przyczyny zwalniać wiernych od zachowania przykazań kościelnych, czyli udzielać dyspensy.

 

(...)

 

PIĄTE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE

 

«W czasach zakazanych zabaw hucznych nie sprawiać»

 

Czasy zakazane trwają od pierwszej niedzieli Adwentu do Bożego Narodzenia włącznie i od Środy Popielcowej do Wielkiejnocy włącznie.

 

Dlaczego Kościół św. w czasach zakazanych zabrania zabaw hucznych?

 

Kościół św. w czasach zakazanych zabrania zabaw hucznych, abyśmy w skupieniu i w pokucie mogli się godnie przygotować na święcenie pamiątki Narodzenia i Zmartwychwstania Pana Jezusa".Katechizm religii katolickiej, Kraków 1945. Nakładem Książęco-Metropolitalnej Kurii w Krakowie, ss. 75. 78.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMIV, Kraków 2004

Powrót do spisu treści dzieła św. Roberta Bellarmina pt.

WYKŁAD NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

(KATECHIZM WIĘKSZY)

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: