WYKŁAD

 

NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

ŚW. ROBERT KARD. BELLARMIN SI

 

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

––––––––

 

ROZDZIAŁ VIII

 

WYKŁAD RAD EWANGELICZNYCH

 

UCZEŃ. Chcielibyśmy wiedzieć, czy oprócz Przykazań są jeszcze i Rady Boże, uczące nas prowadzić żywot doskonalszy?

 

NAUCZYCIEL. Jest wiele świętych rad Bożych, prowadzących do doskonalszego zachowywania Przykazań, lecz główne rady są trzy: Ubóstwa dobrowolnego, Czystości, i Posłuszeństwa.

 

U. Co zaleca rada Ubóstwa?

 

N. Zaleca, ażeby nie mieć żadnej rzeczy własnej, oddawszy wprzód wszystko swoje ubogim (Mt. XIX, 21), lub też na wspólność. Rady tej nauczył Chrystus Pan, nie tylko słowy ale i przykładem: naśladowali Go Apostołowie i wszyscy pierwsi Chrześcijanie, którzy mieszkali w Jeruzalem w pierwszych czasach Kościoła (Dz. Ap. IV, 34-35). A także wszyscy Zakonnicy czynią śluby zachowywania świętej Rady Ubóstwa dobrowolnego.

 

U. Co zaleca Rada Czystości?

 

N. Zaleca postanowienie i zachowanie wiecznej Czystości, nie tylko wstrzymaniem się od wszelkiego rodzaju cielesnych grzechów, lecz nawet od małżeństwa: I tej Rady nauczył nas Chrystus słowem i przykładem (Mt. XIX, 12); naśladowali Go Najświętsza Panna, św. Jan Chrzciciel, i wszyscy Apostołowie po powołaniu swoim: wszyscy duchowni biorąc święcenia większe czynią ślub Czystości; czynią go także wszyscy Zakonnicy.

 

U. Co zaleca Rada Posłuszeństwa?

 

N. Zaleca wyrzeczenie się własnego sądu i własnej woli, co Ewangelia Święta nazywa zaprzaniem samego siebie (Mt. XVI, 24); zaleca nadto, poddanie się woli przełożonych we wszelkiej rzeczy nie przeciwnej Bogu. I tej Rady nauczył Zbawiciel świata, nie tylko słowy, ale i przykładem; posłusznym będąc we wszelkiej rzeczy Ojcu Przedwiecznemu; a nadto, poddając się w młodości swojej Maryi Matce swojej i Józefowi, który jako Oblubieniec Najświętszej Panny, miany był za Ojca Jego, chociaż rzeczywiście nie był Ojcem Jego; bo jak to wiecie, Chrystus Pan narodził się z Matki zawsze Dziewicy. Do zachowywania tej trzeciej Rady, zobowiązują się wszyscy Zakonnicy.

 

U. Dlaczego są trzy główne Rady, a nie więcej?

 

N. Bo Rady te służą do uprzątnięcia przeszkód do doskonałości, której podstawą jest miłość. Przeszkody te są trzy: 1. Przywiązanie do rzeczy ziemskich, które się niszczy przez Ubóstwo; 2. Upodobanie w rozkoszach cielesnych, które się pokonywa przez Czystość; 3. Zamiłowanie zaszczytów i władzy, które się umarza przez Posłuszeństwo. A nadto ponieważ człowiek ma tylko trzy rodzaje dóbr, którymi są dusza, ciało, i rzeczy zewnętrzne; przeto dając Bogu rzeczy zewnętrzne przez Ubóstwo, ciało przez Czystość, a duszę przez Posłuszeństwo, czyni ofiarę Bogu ze wszystkiego co ma, i najlepszą jaka w tym życiu być może drogą, usposabia się do doskonałej miłości.

 

–––––––––––

 

 

Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina. Na polski język przetłumaczony i w Propagandzie wydany, w Rzymie 1844. Ku większej chwale Bożej, i ku zbawieniu bliźnich przedrukowany, ss. 112-114.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMIV, Kraków 2004

Powrót do spisu treści dzieła św. Roberta Bellarmina pt.

WYKŁAD NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

(KATECHIZM WIĘKSZY)

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: