WYKŁAD

 

NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

ŚW. ROBERT KARD. BELLARMIN SI

 

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

––––––––

 

DODATEK TŁUMACZA

 

––––––

 

I.

 

AKTY POTRZEBNE DO ZBAWIENIA

 

––––

 

AKT WIARY

 

O Boże mój! wierzę mocno we wszystko co święty Apostolski Rzymsko-Katolicki Kościół, do wierzenia mi podaje: ponieważ Ty sam, Prawdo, ani omylić się, ani omylić nie mogąca, Ty sam to wszystko jemu objawiłeś.

 

AKT NADZIEI

 

O Boże mój! mam nadzieję i ufam mocno, że przez zasługi Jezusa Chrystusa, dasz mi łaskę Twą w tym życiu, i jeżeli Przykazania Twe wypełnię, chwałę w życiu przyszłym: ponieważ sam mi to obiecałeś, a wierny jesteś Panie w obietnicach Twoich.

 

AKT MIŁOŚCI

 

O Boże mój! kocham Cię z całego serca, z całej duszy, i ze wszystkich sił moich; kocham Cię nad wszystko, bo jesteś nieskończenie dobry, i nieskończenie godny miłości; a dla miłości Twojej kocham bliźniego mego jako siebie samego. (*)

 

AKT SKRUCHY

 

O Boże mój! ponieważ jesteś nieskończenie dobry, i ponieważ kocham Cię nad wszystko, żałuję z całego serca żem zgrzeszył; i postanawiam raczej umrzeć, aniżeli Ciebie w czymkolwiek obrazić.

 

–––––––––––

 

 

Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina. Na polski język przetłumaczony i w Propagandzie wydany, w Rzymie 1844. Ku większej chwale Bożej, i ku zbawieniu bliźnich przedrukowany, ss. 189-190.

 

Przypisy:

(*) Kto akty Wiary, Nadziei, i Miłości odmawia ze skruchą, może dostąpić co dzień Odpustu lat siedem i siedem razy czterdzieści dni; a odmawiając je codziennie, może dostąpić raz na miesiąc Odpustu zupełnego, w dzień Komunii świętej, odmówiwszy nadto w ten dzień pięć Ojcze nasz, i pięć Zdrowaś Maryjo, na intencję Kościoła: który to warunek jest zawsze niezbędnym do dostąpienia Odpustu zupełnego. Odpusty te ofiarować też można za duszę osoby zmarłej. (Benedykt XIV, 11 grudnia 1754).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści dzieła św. Roberta Bellarmina pt.

WYKŁAD NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

(KATECHIZM WIĘKSZY)

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: