WYKŁAD

 

NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

ŚW. ROBERT KARD. BELLARMIN SI

 

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

––––––––

 

DODATEK TŁUMACZA

 

––––––

 

IV.

 

OBJAŚNIENIE O ODPUSTACH,

 

WYJĘTE Z KSIĄG

 

ŚW. LEONARDA Z PORTO MAURIZIO

 

––––

 

UCZEŃ. Co znaczy Odpust, i jakie są skutki jego?

 

NAUCZYCIEL. Odpust, znaczy odpuszczenie, darowanie, nie winy, lecz tylko kary za grzechy. Wina grzechu odpuszcza się przez Sakrament Pokuty, albo przez Skruchę doskonałą: lecz że za winę grzechu, jeśli jest śmiertelną, należy się kara wieczna; a zaś jeśli jest powszednią, kara doczesna, a nie zawsze z odpuszczeniem winy odpuszcza się cała kara, dlatego to, nieskończone miłosierdzie Boże, otworzyło w Kościele Świętym Skarb niewyczerpany Odpustów; iżby po otrzymaniu odpuszczenia winy przez Sakramenty Święte, można było otrzymać jeszcze odpuszczenie kary, która by, po otrzymaniu grzechów odpuszczenia, pozostawała jeszcze do wypłacenia w tym lub w przyszłym życiu.

 

U. Z czego się składa Skarb Odpustów?

 

N. Skarbem tym, są zasługi nieskończone Pana naszego Jezusa Chrystusa, zasługi niezmierne Najświętszej Panny, i zasługi niepoliczone wszystkich Świętych. Klucze od Skarbu tego, są w ręku Namiestnika Chrystusowego Papieża, który z niego szafuje na użytek wiernych Chrystusowych, przez nadawanie Odpustów.

 

U. Co to jest Odpust Zupełny?

 

N. Odpust zupełny jest ten, który odpuszcza całą karę, w taki sposób, iż gdyby nawet największy grzesznik, po wyspowiadaniu się szczerym i serdecznym z wszystkich grzechów, otrzymawszy rozgrzeszenie, dostąpił potem raz jeden tylko takowego Odpustu, i umarł natychmiast; poszedłby prosto do Nieba, ani zaczepiwszy o Czyściec.

 

U. Co to jest Odpust Cząstkowy?

 

N. Jest to Odpust pewnej liczby dni, czterdziestek czyli czterdziestu dni, lat, itp. Odpust ten nie odpuszcza całej kary, tak jak to czyni Odpust Zupełny; lecz tylko taką część kary, jaką by odpuściła tyleż czasu trwająca pokuta, którą dawniej naznaczało Prawo Kościelne. I kiedy się mówi np. rok Odpustu: nie znaczy to, iż przez ten Odpust roku jednego, ukróca się kara Czyśćcowa tylko o rok jeden; może bowiem ukróca się daleko więcej; bo rok pokuty, odpuszcza może wielką liczbę lat kary Czyśćcowej. Lecz Bóg nam tego nie objawił, i Bogu to tylko wiadomo.

 

U. Jakie są warunki do otrzymania Odpustu Cząstkowego?

 

N. Potrzeba 1. Być Katolikiem. 2. Być w stanie łaski, to jest bez grzechu śmiertelnego na sumieniu. 3. Wykonać jak najdokładniej wszystkie warunki naznaczone do otrzymania Odpustu, którego dostąpić chcemy. 4. Modlić się na intencję Papieża.

 

U. Jakie są warunki do otrzymania Odpustu Zupełnego?

 

N. Oprócz warunków, któreśmy tylko co wyliczyli, potrzeba jeszcze, 1. mieć w nienawiści grzechy powszednie nawet, bez żadnego wyjątku; wyrzekając się ich wszystkich, na zawsze, szczerze i serdecznie; jednym słowem, potrzeba kochać Boga z całego serca i nade wszystko, potrzeba być na drodze świętości. 2. pospolicie potrzebna jest Spowiedź i Komunia Święta. Co do Spowiedzi: Osoby mające pobożny i święty zwyczaj spowiadania się co tydzień, byleby tylko były wolne od grzechu śmiertelnego, mogą przy samej Komunii Świętej, codziennie nawet zyskać Odpust zupełny. Wyjmują się od tego Odpusty Jubileuszowe, na które osobne są ogłaszane warunki.

 

U. Kiedy potrzeba uczynić postanowienie dostąpienia Odpustu, aby go zyskać?

 

N. Dość jest, i dobrze jest, co rana odnawiać postanowienie dostąpienia wszystkich Odpustów, jakich w ciągu dnia dostąpić byśmy mogli, bądź przez nabożeństwo, bądź przez uczynki dobre, których dopełnimy w ciągu dnia tego; dobrze dodać i to w postanowieniu naszym, że te Odpusty, które ofiarować można za dusze zmarłych, za nie ofiarować chcemy. Tak czyniąc, możemy być pewni, że dostąpimy Odpustów wszystkich, na które zasłużymy, tych nawet, o których że są, nie wiemy.

 

U. Odpusty, które ofiarujemy za dusze zmarłych, jaką im pomoc przynoszą?

 

N. Pewną jest rzeczą, iż te Odpusty przynoszą pomoc niezmierną duszom zmarłych; i że nigdy stracone nie są; tak, że jeśli nie mogą się przydać duszy za którą je ofiarujemy, Bóg je przyjmie za drugie dusze. A biednym duszom Czyśćcowym jeden dzień nawet Odpustu, co to za szczęście! co to za ochłoda! Pomnijmy i na to, że jakie miłosierdzie mieć będziem dla dusz Czyśćcowych takiego też sami doznamy, gdy będziemy w Czyśćcu.

 

U. Jakie są warunki do otrzymania Odpustu Zupełnego w godzinie śmierci?

 

N. 1. Potrzeba mieć prawo do tego Odpustu.

 

2. Potrzeba polecać swą duszę miłosierdziu Bożemu, i przyjmować śmierć z chętnym poddaniem się woli Bożej.

 

3. Potrzeba spowiadać się i przyjąć Komunię Świętą; a w razie niemożności spowiadania się, uczynić przynajmniej Akt skruchy ze szczerym pragnieniem Spowiedzi.

 

4. Potrzeba wymówić sercem przynajmniej, jeśli już usty nie można, imię JEZUS.

 

U. Co daje prawo do tego Odpustu?

 

N. Daje prawo do tego Odpustu:

 

Albo przywilej Ojca Świętego udzielony bądź na osobę własną, bądź na osobę Kapłana dysponującego na śmierć:

 

Albo posiadanie Krucyfiksu, Medalu, lub Koronki błogosławionej przez Ojca Świętego lub przez Kapłana mającego ku temu moc od Papieża nadaną:

 

Albo należenie do którego z Bractw pobożnych którym Ojcowie Święci to prawo nadali, jako to: do Bractwa Szkaplerza św., Różańca św. itp.

 

Albo na koniec, częste a pobożne wzywanie w ciągu życia, z prawdziwą skruchą, imion JEZUS i MARYJA. (*)

 

Ten ostatni środek jest każdemu dostępny. Żyjmy w miłości Jezusa i Maryi, wzywajmy jak najczęściej w życiu ich święte Imiona, pozdrawiajmy się wzajemnie tymi Imionami; a w godzinie śmierci dobrej, JEZUS i MARYJA przyjmą nas na łono swoje i wprowadzą do żywota wiecznego. O tę jedyną łaskę proście dla niegodnego tłumacza tej Książki, który was Bracia najmilsi, pod opiekę Jezusa i Maryi z głębi duszy co dzień oddaje i oddawać będzie.

 

W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen. †

 

–––––––––––

 

 

Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina. Na polski język przetłumaczony i w Propagandzie wydany, w Rzymie 1844. Ku większej chwale Bożej, i ku zbawieniu bliźnich przedrukowany, ss. 261-266.

 

Przypisy:

(*) Odpust ten nadany jest przez Benedykta XIII 12-go stycznia 1728. Tenże Papież za każde pobożne wezwanie imion Jezusa i Maryi, nadał 25 dni Odpustu. A Sykstus V 15-go lipca 1587 r. nadał 100 dni Odpustu, za każdy raz, tym wszystkim, którzy pozdrawiając drugich mówią:

 

"Niech będzie pochwalony JEZUS CHRYSTUS"

 

lub odpowiadają :

 

"Na wieki wieków. Amen".

 

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści dzieła św. Roberta Bellarmina pt.

WYKŁAD NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

(KATECHIZM WIĘKSZY)

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: