WYKŁAD

 

NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

ŚW. ROBERT KARD. BELLARMIN SI

 

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

––––––––

 

ROZDZIAŁ XXI

 

O GRZECHACH WOŁAJĄCYCH O POMSTĘ DO NIEBA

 

UCZEŃ. Ile jest grzechów wołających o pomstę do Nieba, i które są?

 

NAUCZYCIEL. Jest ich cztery, a są następujące:

 

1. Zabójstwo dobrowolne (Gen. IV, 10).

 

2. Grzech cielesny przeciwny naturze (Gen. XVIII, 20. 21). (a)

 

3. Uciemiężanie Ubogich, a mianowicie wdów i sierot (Exod. XXII, 22. 23).

 

4. Zatrzymywanie zapłaty robotnikom (Jak. V, 4).

 

U. Dlaczego mówimy iż grzechy te wołają o pomstę do Nieba?

 

N. Dlatego, iż ich niesprawiedliwość jest widoczna i krzycząca.

 

–––––––––––

 

 

Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina. Na polski język przetłumaczony i w Propagandzie wydany, w Rzymie 1844. Ku większej chwale Bożej, i ku zbawieniu bliźnich przedrukowany, ss. 185-186.

 

Przypisy:

(a) Zob. 1) Ks. Józef Stagraczyński, Grzech sodomski czyli nieczystość przeciw przyrodzeniu. 2) Ks. Józef Krukowski, Grzech niemy, czyli sodomski. (Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMV, Kraków 2005

Powrót do spisu treści dzieła św. Roberta Bellarmina pt.

WYKŁAD NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

(KATECHIZM WIĘKSZY)

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: