CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA

O. Tilman Pesch SI

Grzechy opuszczenia

1. Człowiek żyje na ziemi nie tylko dlatego, aby złego nie czynił, lecz i dlatego, aby czynił dobrze.

Grzeszy więc nie tylko złymi myślami, słowami i uczynkami; lecz także opuszczeniem i zaniedbaniem tych dobrych spraw, do których jest obowiązany.

Zrobiono zarzut Dantemu, że w wyższych kręgach piekła umieścił niezliczone rzesze takich dusz, które w swym ziemskim życiu nic złego, lecz też nic dobrego nie uczyniły, które "bez hańby, lecz i bez chwały żyły". A przecież wielki poeta wyraził tu tylko chrześcijańską prawdę naszych pragnień i pożądań.

Chrystus przeklął drzewo figowe, nie dlatego że rodziło trujące owoce, ale że żadnych nie rodziło.

Nieużytecznego sługę potępił Pan ewangeliczny nie dlatego, że stracił powierzone mu talenty, lecz dlatego, że zwrócił je bez zarobku.

W dzień sądu powszechnego będzie wielu potępionych na wieki za to, że zaniedbywali uczynków miłości bliźniego.
 

O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia. Przekład z niemieckiego. T. I. Wydanie drugie. Kraków 1930, s. 286.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści książki ks. T. Pescha SI  pt.
Chrześcijańska filozofia życia

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: