CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA

O. Tilman Pesch SI

Przezorność i czuwanie

1. "Czuwajcie i módlcie się" powiedział Pan. Kto się chce podnieść ze złego i w dobrym wytrwać, ten bezwarunkowo i koniecznie czuwać musi; własne doświadczenie może cię o tym wiele pouczyć.

Regulamin wojskowy przykazuje żołnierzom w kraju nieprzyjacielskim największą przezorność. My również znajdujemy się w nieprzyjacielskim kraju.

Bądź więc czujny; wielu nieprzyjaciół znasz, lecz wielu nie znasz; a wróg nieznany to podwójny nieprzyjaciel.

Bądź czujny! Każdy wiek ma swoje niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwem młodości jest namiętność, niesamowity ogień pali się na jej drogach. Starzec również nie zawsze czuwa z jasnym wzrokiem, nie zawsze trzyma się mocno tego, co wieczne.

Bądź czujny! łatwiej bowiem można się uchronić i uniknąć zła, niż z niego wybrnąć i zło naprawić.

Bądź czujny! Czuwać szczególniej trzeba na początku pokusy, bo najłatwiej nieprzyjaciela zwyciężyć, gdy się go do drzwi serca wcale nie przypuści, ale sprzed progu wyprawi.

Bądź czujny! Ogień powstaje z iskry, iskra spala dom, toteż gaś szkodliwą iskrę pokusy zawczasu, by cię nie pochłonął ogień namiętności.

Bądź czujny! Gdy oko widzi, czego widzieć nie powinno, to i serce myśli, o czym myśleć nie powinno.

Bądź czujny! Obecnie w stosunkach ludzkich są wielkie mielizny; na każdym kroku trzeba grunt badać. Kiedy widzisz, że inni na lodzie upadają, stawiajże nogi ostrożnie.

Bądź czujny! Jeżeliś sam uczciwy, nie myśl, że wszyscy co się koło ciebie cisną, są również uczciwi. Często najniewinniejsza uprzejmość napotyka na złośliwą nieżyczliwość. Dlatego, że inni są tacy lub owacy, nie zapominaj nigdy, jakim ty sam być masz.

Bądź czujny! Żaden habit mniszy nie jest tak święty, aby się weń diabeł nie mógł wcisnąć.

Bądź czujny! Jeśli diabeł chce świętego złowić, rzecz świętą na wędkę zakłada.

Bądź czujny, byś żadnego grzechu ciężkiego nie popełnił. Mówi wprawdzie niemieckie przysłowie: "Einmal ist keinmal", raz – to jeszcze nie zwyczaj; lecz przysłowie to według Habela jest najkłamliwsze i najgorsze w świecie. Raz, to jest – dziesięć, sto, tysiąc razy. Kto bowiem złego raz zakosztował, temu zazwyczaj staje się ono częstą strawą.

Bądź czujny, byś nie popełnił żadnego dobrowolnego grzechu powszedniego. A jeszcze bardziej czuwaj nad tym, aby popełnianie dobrowolnych grzechów powszednich nie weszło ci w zwyczaj.

Bądź czujny i staraj się o to, żeby liczba twoich grzechów z ułomności coraz bardziej się zmniejszała.

Bądź czujny co do słabej strony swego charakteru. Staraj się poznać główną twoją wadę. Ażeby być panem siebie, trzeba się znać gruntownie. Znajomość siebie to połowa zwycięstwa. Kto zwycięży herszta swoich niedoskonałości, ten łatwo zwycięży i resztę.

Bądź czujny, abyś czynił to dobro, do którego cię łaska pobudza. Tylko wtedy jesteś bezpieczny, gdy idziesz za łaską zaraz tam, gdzie cię Bóg woła. Dopóki idziesz pod górę, na dół nie zstępujesz.

Czuwajcie, lecz i módlcie się zarazem! Żadna pewność nie jest za wielka tam, gdzie chodzi o wieczność. Św. Augustyn mówi: "Wzywałbym was, żebyście żyli bez troski, gdybym sam mógł żyć bez troski".

O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia. Przekład z niemieckiego. T. I. Wydanie drugie. Kraków 1930, ss. 366-368.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści książki ks. T. Pescha SI  pt.
Chrześcijańska filozofia życia

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: