CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA

 

O. TILMANN PESCH SI

 

 

Jarzmo i brzemię

 

1. Dopóki chrześcijanin żyje na tej ziemi, życie jego istotnie jest jarzmem i brzemieniem. Zbawiciel jednak twierdzi, że jarzmo Jego jest słodkie, a brzemię Jego lekkie (1); chce więc, ażebyś się całkowicie poddał Jego kierownictwu.

 

"Weźmijcie jarzmo moje na siebie, a uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca: a znajdziecie odpoczynek duszom waszym" (2).

 

"Albowiem ta jest miłość Boża, abyśmy przykazań Jego strzegli; a przykazania Jego nie są ciężkie. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a to jest zwycięstwo, które zwycięża świat, wiara nasza. Któż jest, co zwycięża świat, jedno który wierzy, iż Jezus jest Synem Bożym" (3).

 

Bóstwo Chrystusa najsilniej objawia się w tajemnicach Jego chwalebnego życia. Dlatego to rozpamiętywanie przede wszystkim tych tajemnic czyni nam zjednoczenie się z Chrystusem słodkim i łatwym i napełnia serca nasze radosnym zapałem.

 

2. Służba Chrystusowi jest słodka i lekka najprzód dlatego, że nas chroni od złego. Każdy człowiek musi dźwigać jakieś jarzmo i ty je dźwigać musisz; niechże więc nim będzie jarzmo Boże, które Chrystus na ciebie wkłada.

 

Bez jarzma nie ma życia. Kto nie dźwiga jarzma Bożego, ten dźwiga jarzmo jakiejś namiętności. Lepiej dobrowolnie przyjąć pęta Boże, niż z konieczności pójść w pęta niewoli świata, czy namiętności.

 

Kto się dobrowolnie nie podda wymaganiom życia chrześcijańskiego, tego moce ciemności obarczą takim ciężarem i hańbą, że wszystko, co w nim szlachetniejsze, zostanie poniżone aż do ziemi.

 

Jeśli myślisz, że jest dla ciebie rzeczą niemożliwą być sumiennym chrześcijaninem, to bądź przekonany, że nie będziesz nawet uczciwym człowiekiem.

 

Szydzi się nieraz z wierzących jako ze "świętoszków". Któż to sobie na takie szyderstwa pozwala? Przeważnie "świntuchy". Bo tym jest zwykle człowiek, sam sobie zostawiony.

 

Dlatego skarży się stary Homer: "Nie masz tak nędznej istoty wśród istot żyjących na ziemi, jak człowiek".

 

3. Jest po wtóre służba Chrystusowi słodką i łatwą z powodu zachwycającej piękności Jego zasad. Według tych zasad spoczywa życie nasze, nasze szczęście, nasze zbawienie, nasze wszystko w ręku Tego, który nas kocha.

Wszystko, co nas w życiu spotyka, dzieje się z wiedzą Jego zawsze życzliwej Opatrzności.

 

Każda chwila, którą poświęcam Jego służbie, czyni mię drogim w Jego oczach. Każdy czyn, każde dobre pragnienie, każdy krok, jeśli go czynimy, by się Bogu przypodobać, nabiera w Jego oczach wartości poniekąd nieskończonej.

 

Cóż jest pięknego lub szlachetnego, czego by w piękniejszej formie nie zawierała w sobie służba Chrystusa?

 

Cnota, powiada Seneka, już sama przez się daje nam zadowolenie, jest tak pociągająca, że nawet źli zwykle jej przyklaskują.

 

4. Słodką i łatwą jest po trzecie służba Chrystusowi z powodu nagrody, która nam z dobroci Bożej jest obiecana.

 

Bóg nie czeka z nagrodą aż na wieczność. Miłość zniewala Go do hojności względem wiernych sług swoich już w tym życiu. Oprócz życia wiecznego obiecał im już tu na ziemi stokrotnie wynagrodzić wszystko, czego się dla Niego wyrzekli (4).

 

I Bóg dotrzymuje swej obietnicy. Szukaj na ziemi prawdziwego szczęścia, znajdziesz je tylko u tych, którzy wolę Bożą wzięli sobie za linię wytyczną dla swego życia.

 

W życiu chrześcijańskim nic nie ma takiego, co by samo w sobie było trudne. Wszelkie trudności pochodzą z naszego krótkowidztwa i z naszej małoduszności. A gdyby nawet były trudności, miłość je ułatwia i osładza.

 

Gdzie jest miłość, tam nie ma zmęczenia, a gdyby nawet było, to się je kocha i znosi z radością.

 

Zastanawiaj się często nad tymi myślami, by wzmocnić swoją wytrwałość.

 

Daremne bowiem są dobre uczynki, jeśli się je przed końcem życia porzuca. Kto stracił siły, nim dobiegł do mety, ten biegł na próżno.

 

–––––––––––

 

 

O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia. Przekład z niemieckiego. T. II. Wydanie drugie. Kraków 1931, ss. 411-413.

 

Przypisy:

(1) Mt. 11, 30.

 

(2) Mt. 11, 29.

 

(3) 1 Jan 5, 3-5.

 

(4) Mt. 19, 29.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści książki ks. T. Pescha SI  pt.
Chrześcijańska filozofia życia

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: