CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA

 

O. TILMANN PESCH SI

 

 

Łagodny sąd o bliźnim

 

1. Miłość bliźniego polega w znacznej części na łagodnej i umiarkowanej jego ocenie.

 

Wskutek samolubstwa, zakorzenionego w naturze ludzkiej, jesteśmy pochopni do poniżania innych, a wywyższania siebie, i w tym leży źródło naszej oschłości i niesprawiedliwości.

 

Jest rzeczą nader trudną, innych słusznie osądzić, mimo to tak łatwo dajemy się porwać do tego rodzaju sądów.

 

Nim zaczniesz kogoś ganić, spróbuj naprzód, czyby się go nie dało uniewinnić.

 

Nim wydasz sąd o bliźnim, pomyśl, że on jest tobą, a ty nim, a ustrzeżesz się zbyt twardego sądu.

 

W wydawaniu sądu o bliźnim niech tylko głowa twoja będzie oskarżycielem, serce zaś obrońcą, a sumienie sędzią.

 

2. Nie myśl, że twój bliźni nic nie znaczy przed Bogiem, dlatego że nie błyszczy takimi przymiotami, które ty w swej krótkowzroczności jedynie uznajesz; a może on jest bardzo miłym Bogu dla czegoś takiego, o czym ty nie wiesz.

 

Niejeden podejrzewa innego o to, czego by się może sam łatwo dopuścił.

 

Jeśli występek bliźniego jest tak jasny, że się go nie da wytłumaczyć, to pomyśl o gwałtownych pokusach, którym byś może również uległ. W grzeszniku należy widzieć chorego, któremu życzliwie i o ile tylko można pomagać należy.

 

Wady przyjaciela trzeba znać i znosić, ale nie trzeba mu za nie dokuczać, ani ich głosić.

 

Szanujmy bliźnich tak, jak siebie samych. Chcemy, żeby innych surowo karano, a sami przed tym się bronimy. Swawola innych razi nas, a sami zaprzestać jej nie chcemy.

 

Tak już Bóg zrządził, byśmy wzajemnie znosili swoje ciężary. Nikt nie jest bez błędu, a jednak wszyscy musimy sobie pomagać w pracy na niebo.

 

–––––––––––

 

 

O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia. Przekład z niemieckiego. T. II. Wydanie drugie. Kraków 1931, ss. 201-202.

 

 © Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXI, Kraków 2011

Powrót do spisu treści książki ks. T. Pescha SI  pt.
Chrześcijańska filozofia życia

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: