CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA

 

O. TILMANN PESCH SI

 

 

Godziwa miłość własna

 

1. Nie ma nigdzie osobnego prawa, nakazującego nam szanować i kochać samych siebie, bo prawo to jest wyraźnie i jasno wyryte w naturze naszej. Według słów Chrystusa miłość własna powinna być miarą miłości bliźniego.

 

Powinniśmy siebie szanować, gdyż jesteśmy obrazem i podobieństwem Boga, Jego dziełem, własnością i dziedzictwem.

 

Wielkie rzeczy uczynił nam biednym dzieciom ludzkim Ten, który możny jest.

 

Musimy samym sobie okazywać życzliwość przez to, że dążymy do osiągnięcia celu, który nas prawdziwie uszczęśliwić może, najprzód więc i przede wszystkim do osiągnięcia dóbr wiecznych, a następnie także i doczesnych, o ile one do wiecznych są pomocne.

 

Szacunek siebie i miłość własna są narażone na wiele i to niebezpiecznych zboczeń.

 

2. Samo się przez się rozumie, że człowiek z miłości ku sobie powinien się starać o wszystko, co do uczciwego ludzkiego bytu jest potrzebne.

 

Potrzebny mu jest pewien szacunek, musi więc przez wzgląd na Boga starać się o to, by sobie ten szacunek zdobyć i utrzymać go. Rozumna i umiarkowana powaga niech cię uchroni od poniżania się. Lekkomyślność i nierozwaga są największymi przeszkodami do tego szacunku.

 

Ludzie nazywają często samolubami tych, którzy im się nie pozwalają bezwzględnie wyzyskiwać. Takim samolubem i tyś być powinien.

 

Jest w życiu pewna nieczułość, która dlatego jest szkodliwa, że sprzeciwia się właściwemu szacunkowi samego siebie i czyni ludzi leniwymi i ospałymi. Ptaki bardzo prędko kpią sobie ze słomianego stracha.

 

3. Nie pchaj się zbytecznie pomiędzy ludzi. Pozostawanie na ustroniu ma swoje dobre strony. Niejeden, póki jest nieobecny, uchodzi za lwa, w obcowaniu okazuje się śmiesznym strachem na wróble. Bądź raczej skąpy, aniżeli szczodry w udzielaniu się ludziom.

 

Przychodź, gdy cię pożądają, a tak odchodź, żeby cię cenili. Narzucającego się spotyka zwykle lekceważenie i poniewierka.

 

W panowaniu nad sobą łącz bezinteresowność i szacunek siebie.

 

Wartości swej szukaj w miłości Boga i bliźniego. Nie jest to znakiem zbyt wielkiej wartości, gdy nam się nikt nie sprzeciwia. Nie ci są najlepszymi ludźmi, którym się wszystko uśmiecha. To co wyborne, jest dla niewielu.

 

Tylko tam zdawaj sprawę, gdzie do tego jesteś zobowiązany.

 

–––––––––––

 

 

O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia. Przekład z niemieckiego. T. II. Wydanie drugie. Kraków 1931, ss. 228-229.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXI, Kraków 2011

Powrót do spisu treści książki ks. T. Pescha SI  pt.
Chrześcijańska filozofia życia

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: