CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA

 

O. TILMANN PESCH SI

 

 

Unikanie niepotrzebnych trosk

 

1. "Jednego potrzeba", mówi Pan Jezus (1). Troska o to jedno konieczne pociąga za sobą inne troski i to z obowiązku. Nigdy jednak nie powinieneś się oddawać troskom, które by tej jednej trosce szkodę przynieść mogły.

 

Co cię to obchodzi, jak ten, lub ów żyje, postępuje i mówi. Spełnij tylko dobrze to, co do ciebie należy, a nie pytaj, co sąsiad robi. "Rób każdy w swoim kółku, co każe Duch Boży, a całość sama się złoży".

 

Wielu rzeczy powinieneś być nieświadomy, a na wiele być głuchy. Nieraz lepiej jest odwrócić się od sprawy drażliwej, pozostawić każdemu wolność zdania, niż bez potrzeby zaczynać dyskusję lub kłótnię. Jeżeliś tylko z Bogiem w zgodzie i liczysz się z Jego sądem, to łatwo zniesiesz swoje upośledzenie.

 

Troszcz się tylko o jedno, co jest konieczne, a o inne rzeczy dla tego jednego.

 

2. Żyj spokojnie, nie pędź gwałtownie, nie obarczaj się niepotrzebnym balastem, nie bierz na siebie zbyt wiele spraw. Niejedno jest dobro, które innym zostawić musisz.

 

Serce cnotliwe troszczy się nie tyle o rzeczy, których Bóg chce, ile raczej o wolę Boga, który chce.

 

Nie troszcz się o rzeczy, których nigdy nie będziesz mógł osiągnąć. Jest rzeczą niemożliwą nie mieć w życiu żadnych przykrości, nie spotkać żadnych przeciwników, ustrzec się zupełnie nieporozumień, a na modlitwie stale doświadczać pociechy.

 

Do najwyższej doskonałości dążyć powinieneś, choćbyś jej nie mógł osiągnąć, bo dążąc do najwyższej, osiągniesz w każdym razie przynajmniej wyższą.

 

–––––––––––

 

 

O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia. Przekład z niemieckiego. T. II. Wydanie drugie. Kraków 1931, ss. 243-244.

 

Przypisy:

(1) Łk. 10, 42.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII, Kraków 2012

Powrót do spisu treści książki ks. T. Pescha SI  pt.
Chrześcijańska filozofia życia

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: