CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA

 

O. TILMANN PESCH SI

 

 

Pożegnalna mowa Chrystusa

 

Przykazanie nowe daję wam: Abyście się społecznie miłowali: jakom was umiłował, abyście się i wy społem miłowali. Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu...

 

Niech się nie trwoży serce wasze! Wierzycie w Boga: i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkania wiele. Jeśliby inaczej, powiedziałbym wam był: albowiem idę gotować wam miejsce.

 

A jeśli odejdę, i zgotuję wam miejsce: przyjdę zasię i wezmę was do mnie samego: iżbyście, gdziem ja jest, i wy byli. A dokąd ja idę wiecie, i drogę wiecie... Jam jest droga i prawda, i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca, jedno przeze mnie. Gdybyście mię byli poznali: wżdybyście i Ojca mego byli poznali: a od tego czasu poznacie Go i widzieliście Go...

 

Słowa, które ja do was mówię, nie od samego siebie mówię. Lecz Ojciec we mnie mieszkający, On czyni uczynki. Nie wierzycie, iżem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie jest? Wżdy dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, kto wierzy we mnie, uczynki, które ja czynię, i on czynić będzie, i większe nad te czynić będzie: Bo ja do Ojca idę: a o cokolwiek będziecie prosili Ojca w imię moje, to uczynię: aby był uwielbiony Ojciec w Synu. Jeśli mię o co będziecie prosili w imię moje, to uczynię.

 

Jeśli mię miłujecie, chowajcie przykazania moje. A ja prosić będę Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki: Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie widzi, ani Go nie zna. Lecz wy poznacie Go, iż w was mieszkać będzie i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: przyjdę do was. Jeszcze maluczko, a świat mię już nie widzi. Lecz wy mnie widzicie, bo ja żyję, i wy żyć będziecie. W on dzień wy poznacie, żem ja jest w Ojcu moim, a wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowywa je, ten jest, który mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie miłowany od Ojca mego i ja go miłować będę, i objawię mu siebie samego... Jeśli mię kto miłuje, będzie chował mowę moją, a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy. A mowa, którąście słyszeli, nie jest moja: ale Tego, który mię posłał, Ojca.

 

Tom wam powiedział, u was mieszkając. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię moje, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek bym wam powiedział.

 

Pokój zostawuję wam: pokój mój daję wam: nie jako dawa świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka!...

 

Jam jest winna macica: wyście latorośle. Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten siła owocu przynosi, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeśliby kto we mnie nie trwał, precz wyrzucony będzie jako latorośl, i uschnie i zbiorą ją i do ognia wrzucą, i gore. Jeśli wy we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was trwać będą, czegokolwiek zechcecie, prosić będziecie, i stanie się wam.

 

W tym jest uwielbiony Ojciec mój: iżbyście bardzo wiele owocu przynieśli, i stali się moimi uczniami.

 

Jako mię umiłował Ojciec i ja umiłowałem was. Trwajcież w miłości mojej. Jeśli przykazania moje zachowacie, będziecie trwali w miłości mojej, jakom i ja zachował rozkazanie Ojca mego i trwam w miłości Jego. Tom wam powiedział, aby wesele moje w was było, a wesele wasze napełniło się.

 

To jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jakom was umiłował. Większej nad tę miłości żaden nie ma, aby kto duszę swą położył za przyjacioły swoje. Wy jesteście przyjaciele moi, jeśli czynić będziecie, co ja wam rozkazuję. Już was nie będę zwał sługami: bo sługa nie wie, co czyni Pan jego: lecz was nazwałem przyjaciółmi, bo wszystko, com słyszał od Ojca mego, oznajmiłem wam. Nie wyście mnie obrali, alem ja was obrał i postanowiłem was, abyście szli i przynieśli owoc, a owocby wasz trwał, aby o cokolwiekbyście prosili Ojca w imię moje, dał wam. To wam przykazuję, abyście się społecznie miłowali.

 

Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, iż mnie pierwej, niż was, nienawidził. Byście byli ze świata, światby co jego było miłował, lecz iż nie jesteście ze świata, alem ja was wybrał ze świata, przetoż was świat nienawidzi. Wspomnijcie na mowę moją, którą ja wam mówiłem: Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli mowę moją chowali, i waszą chować będą.

 

Ale wam to wszystko czynić będą dla imienia mego, bo nie znają Tego, który mię posłał. Bym był nie przyszedł, a nie mówił im, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają wymówki z grzechu swego. Kto mnie nienawidzi i Ojca mego nienawidzi. Bym był między nimi uczynków nie czynił, których żaden inny nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz i widzieli i nienawidzili i mnie i Ojca mego...

 

A gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Ducha prawdy, który od Ojca pochodzi, On o mnie świadectwo dawać będzie. I wy świadectwo wydawać będziecie, bo ze mną od początku jesteście.

 

Tom wam powiedział, abyście się nie gorszyli. Wyłączą was z bóżnic: ale idzie godzina, że wszelki, który was zabija, mniemać będzie, że czyni posługę Bogu. A to wam uczynią, iż nie znają Ojca, ani mnie. Alem to wam powiedział, abyście, gdy godzina przyjdzie, wspomnieli na to, żem ja wam powiedział...

 

Jeszcze wam wiele mam mówić, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie on Duch prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i co przyjść ma oznajmi wam. On mię uwielbi, bowiem z mego weźmie, a wam opowie. Wszystko, cokolwiek ma Ojciec, moje jest. Dlategom powiedział, że z mego weźmie, a wam opowie.

 

Maluczko, a już mię nie ujrzycie... Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, iż będziecie płakali i lamentowali wy, a świat się będzie weselił, a wy się smucić będziecie, ale smutek wasz w radość się obróci...

 

Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Jeśli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam. Dotychczas o niceście nie prosili w imię moje. Proście, a weźmiecie: aby radość wasza była pełna... Wyszedłem od Ojca, a przyszedłem na świat: zaś opuszczam świat, a idę do Ojca...

 

Oto przychodzi godzina, i teraz przyszła, abyście się każdy do swego rozpierzchnęli, a mnie samego zostawili: a nie jestem sam, bo jest Ojciec ze mną. Tom wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie: ale ufajcie, jam zwyciężył świat. (1)

 

–––––––––––

 

 

O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia. Przekład z niemieckiego. T. II. Wydanie drugie. Kraków 1931, ss. 248-252.

 

Przypisy:

(1) Jan rozdz. 13, 14, 15 i 16.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII, Kraków 2012

Powrót do spisu treści książki ks. T. Pescha SI  pt.
Chrześcijańska filozofia życia

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: