CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA

 

O. TILMANN PESCH SI

 

 

Arcykapłańska modlitwa Chrystusa

 

Ojcze, przyszła godzina, wsław Syna twego, aby cię Syn twój wsławił. Jakoś jemu dał władzę nad wszelkim ciałem, iżby wszystkim, których mu dałeś, dał im żywot wieczny. A ten jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie samego Boga prawdziwego i którego posłałeś Jezusa Chrystusa. Jam wsławił Ciebie na ziemi: wykonałem sprawę, którą mi zleciłeś. A teraz wsław mię Ty, Ojcze, sam u siebie chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, niźli świat był.

 

Oznajmiłem Imię twe ludziom, których mi dałeś ze świata: twoi byli i dałeś mi ich, a mowę twoją zachowali. Teraz poznali, iż wszystko, coś mi dał, od Ciebie jest. Albowiem słowa, któreś mi dał, dałem im: a oni przyjęli, i poznali prawdziwie, żem od Ciebie wyszedł i uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Ja za nimi proszę; nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, bo są twoi.

 

I wszystkie rzeczy moje są twoje, a twoje są moje: wsławionym jest w nich. A jużem nie jest na świecie, ale ci są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj ich w Imię twoje, których mi dałeś, aby byli jedno jako i my. Gdym z nimi był, jam ich zachowywał w Imię twoje. Których mi dałeś, strzegłem i żaden z nich nie zginął, jedno syn zatracenia: żeby się Pismo spełniło. A teraz idę do Ciebie i mówię to na świecie, aby mieli wesele moje wypełnione sami w sobie. Jam im dał mowę twoją, a świat miał ich w nienawiści, iż nie są ze świata, jako i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, ale żebyś ich zachował ode złego. Nie są ze świata, jako i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie. Mowa twoja jest prawda. Jakoś Ty mnie posłał na świat, i jam ich posłał na świat. A za nich ja poświęcam samego siebie, aby i oni byli poświęceni w prawdzie.

 

A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez słowo ich uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze we mnie, a ja w Tobie: aby i oni w nas jedno byli, aby uwierzył świat, iżeś Ty mnie posłał. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonałymi w jedno: a iżby poznał świat, żeś ty mnie posłał, i umiłowałeś ich, jakoś i mnie umiłował. Ojcze, których mi dałeś, chcę, aby, gdziem ja jest, i oni byli ze mną: aby oglądali chwałę moją, którąś mi dał: albowiem mię umiłowałeś przed założeniem świata.

 

Ojcze sprawiedliwy, świat Cię nie poznał, a jam Ciebie poznał i ci poznali, że Tyś mnie posłał. I oznajmiłem im imię twoje i oznajmię, aby miłość, którąś mnie umiłował, w nich była, a ja w nich. (1)

 

–––––––––––

 

 

O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia. Przekład z niemieckiego. T. II. Wydanie drugie. Kraków 1931, ss. 253-254.

 

Przypisy:

(1) Jan 17, 1 nn.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII, Kraków 2012

Powrót do spisu treści książki ks. T. Pescha SI  pt.
Chrześcijańska filozofia życia

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: