CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA

 

O. TILMANN PESCH SI

 

 

Wyższa doskonałość

 

1. Istnieją również środki do doskonałości, które nie są dla wszystkich, ale w swej rozmaitości dla tych tylko, których Bóg wzywa do stanu doskonałości.

 

Już dwunastoletni Jezus w świątyni wskazuje na to. Obchodzi tu święta wielkanocne nie tylko w cichej pobożności, jako zwyczajny uczestnik, ale w przeciwieństwie do dotychczasowego życia swego w ukryciu zwraca na siebie publiczną uwagę przez swe pytania i odpowiedzi (1).

 

Uczynił to w sposób niezwykły: usunął się z pod nadzoru rodziców, napełnił ich serca boleścią: "Synu, cóżeś nam tak uczynił?... Oto żałośni szukaliśmy cię...

 

Nie wiedzieliście, iż w tych rzeczach, które są Ojca mego, potrzeba żebym był?" (2). Przez te słowa daje nam dwunastoletni Jezus do zrozumienia, że postąpił stosownie do wyższej woli Ojca swego, że chodziło Mu o to, by w niezwykły sposób przyczynić się do chwały Bożej i zbawienia dusz. Zdarzenie to jest jakby przygrywką do późniejszego powołania Pana Jezusa, kiedy to porzuci rodzinę i zerwie ze zwykłym sposobem życia.

 

2. Jest ono dla nas wiele mówiącym napomnieniem. Powinniśmy iść za wolą i wezwaniem Boga, czegokolwiek by się od nas domagał.

 

Wezwanie Boga do dwunastoletniego Jezusa było pod każdym względem niezwykłe i nadzwyczajne; było to wezwanie do wyższej, bezpośredniej służby Bożej z przełamaniem granic zwyczajnego życia. A Jezus idzie chętnie za nim, bez względu na to, że i Jego i rodziców będzie to wiele kosztowało.

 

Dąż do dobra, do którego w sobie siły czujesz. Znak to bowiem wielkiego charakteru, gdy kto i w drobnych i w wielkich rzeczach dąży ciągle do dobra, do którego czuje się zdolnym.

 

Niecodziennie, często jednak słyszy człowiek w swym sercu wołanie, którym go Bóg wzywa do wyższej doskonałości.

 

Do bogatego młodzieńca rzekł Chrystus: "Jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj co masz i daj ubogim... a przyjdź, pójdź za mną" (3).

 

Gdy mówił o małżeństwie, powiedział, że są ludzie, którzy dla królestwa Bożego chcą pozostać bezżennymi i dodał: "Kto może pojąć, niechaj pojmuje" (4).

 

W tych słowach mówi Chrystus o stanie chrześcijańskiej doskonałości. Jest to szczególna łaska, której Bóg nie wszystkim duszom udziela. W takim stanie znajduje dusza obfite środki, by się ściślej ze Zbawicielem połączyć, by skuteczniej rozszerzać łaski i błogosławieństwa płynące z Chrystusa. Stan doskonałości obiecuje wyższą nagrodę w życiu wiecznym, za to w życiu doczesnym stawia wiele twardych wymagań.

 

Nie znaczy to jednak, że wszyscy, którzy żyją w doskonalszym stanie (czyli w zakonie), są już tym samym i zawsze doskonalsi od tych, co żyją w stanie mniej doskonałym.

 

Nie samo życie w doskonalszym stanie, lecz doskonalsze życie w doskonalszym stanie czyni ludzi doskonalszymi.

 

W każdym stanie można osiągnąć najwyższą doskonałość, lecz nie z równą łatwością.

 

Ziemskie rzeczy i ziemskie troski są nieraz podobne do długiego ubrania: plączą się koło nóg i przeszkadzają w prędkim chodzeniu.

 

Ponieważ Bóg w chrześcijańskiej ekonomii zbawienia posługuje się ludźmi jako narzędziami w uświęceniu dusz, wynika stąd, że w chrześcijaństwie potrzebne są także dusze, które usuwają się od zwykłych warunków życia, aby się oddać całkowicie, bez zastrzeżeń w ręce Boga.

 

Potrzebne są dusze, które wyswobodziwszy się od wszelkich trosk doczesnych, wyruszają na cały świat, by jako apostołowie głosić Ewangelię.

 

Potrzebne są dusze, które wolne od wszelkich trosk rodzinnych stoją na czele gmin chrześcijańskich jako przełożeni i duszpasterze posłani przez Boga i Jego Kościół.

 

Potrzebne są dusze, które by się całkowicie poświęciły spełnianiu dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia i innych uczynków miłości bliźniego. Potrzeba dusz, które w heroicznej wzgardzie świata całe swoje życie poświęcają najszlachetniejszemu i najpożyteczniejszemu zajęciu – nieustannej modlitwie.

 

–––––––––––

 

 

O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia. Przekład z niemieckiego. T. II. Wydanie drugie. Kraków 1931, ss. 119-121.

 

Przypisy:

(1) Łk. 2, 43 i następ.

 

(2) Łk. 2, 48. 49.

 

(3) Mt. 19, 21.

 

(4) Mt. 19, 12.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMIX, Kraków 2009

Powrót do spisu treści książki ks. T. Pescha SI  pt.
Chrześcijańska filozofia życia

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: