CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA

 

O. TILMANN PESCH SI

 

 

Prawdziwa metoda

 

1. Przy wyborze stanu bądź rozumny i uległy w duchu, chętny w sercu, wszechstronny w ocenie pobudek; miej dobrą metodę i poddaj się porządkowi. Metoda jak w nauce tak i życiu jest niezbędna. Pamiętaj, że pierwszeństwo należy oddać temu, co konieczne, następnie ma iść to, co pożyteczne, a w końcu dopiero to, co przyjemne.

 

Módl się przy wyborze o światło z góry. Bez oświecenia Bożego będziesz stąpał po omacku.

 

Strzeż się także złudzeń. Odnoś wszystko do swego ostatecznego celu i końca. Sobie samemu radź to, co byś drogiemu przyjacielowi chciał doradzić. Przenieś się myślą w godzinę śmierci, i taki we wszystkim czyń wybór, jaki byś wtedy chciał uczynić.

 

Przy wyborze nie wyobraźnia i uczucie, lecz rozum niech wypowie swoje zdanie; co nierozumne, to nie pochodzi od Boga. Strzeż się jednak, ażeby zimny rozum nie stawiał granic twojej wspaniałomyślności.

 

Postanowienia twoje niech będą określone i jasne. Przy budowie nowej drogi, stawia się znaki, żeby dokładnie wskazywały kierunek, w jakim ma iść robota.

 

Wielu chciałoby odpoczywać przed pracą, a triumfować przed walką.

 

Życia nie należy przede wszystkim używać, lecz trzeba je uczynić pożytecznym.

 

Miłość prawdy i pełnienie tego co dobre – oto główne filary chrześcijańskiego życia.

 

Pierwej, nim zapragniesz być tym, czym nie jesteś staraj się być godnie tym, czym jesteś, i wszystko tak urządzić, aby to odpowiadało i twoim obowiązkom i woli Bożej.

 

Wykonanie, oto rzecz główna. Kto się trudzi nad zdobyciem mądrości, a nie stara się żyć praktycznie wedle mądrości, podobny jest do człowieka, który rolę orze, lecz zapomina ją obsiać.

 

2. Przy wszelkich rozważaniach miej na oku swoje osobiste uzdolnienia. Tak czyń swoje postanowienia, żebyś sobie mógł powiedzieć: przy łasce Bożej potrafię je wykonać, bylem tylko miał dobrą wolę. Wielu dlatego niczego dokonać nie może, że zawsze chcą tego, czego nie mogą, a co by mogli, tego nie chcą.

 

Nie dąż sam z siebie do nadzwyczajności, staraj się raczej sprawy zwyczajne spełniać z nadzwyczajną gorliwością. Bóg wymaga nieraz czynów nadzwyczajnych, lecz wtedy daje poznać swoją wolę.

 

Dąż do jednego celu; nie staraj się naraz o wiele rzeczy. Kto chce od razu zastrzelić sto zajęcy, na pewno nie zabije żadnego; podobnie i ty, gdy sobie będziesz układał setki planów, żadnego nie zdołasz urzeczywistnić. Bądź dzieckiem przez czystość serca, młodzieńcem przez zapał dla wszystkiego co dobre, mężem przez siłę w zbożnym działaniu, starcem przez spokój zwłaszcza w przeciwnościach.

 

Nie ufaj zbytecznie sobie samemu, kieruj się według przykładu i zdania ludzi prawych. Jeżeli masz wątpliwości, pytaj sam siebie, co by ci na nie ludzie prawi poradzili. Gdziekolwiek jesteś staraj się postępować tak, jak gdyby na ciebie patrzyli ludzie uczciwi. "Bądźcie naśladowcami moimi bracia, pisze Paweł św., a upatrujcie tych, którzy tak chodzą, jak macie wzór nasz".

 

Przede wszystkim jednak pytaj o radę Chrystusa!

 

–––––––––––

 

 

O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia. Przekład z niemieckiego. T. II. Wydanie drugie. Kraków 1931, ss. 136-138.

 

Przypisy:

(1) Filip. 3, 17.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMIX, Kraków 2009

Powrót do spisu treści książki ks. T. Pescha SI  pt.
Chrześcijańska filozofia życia

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: