CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA

 

O. TILMANN PESCH SI

 

 

Cud w Kanie Galilejskiej

 

1. Cud, dokonany na godach weselnych w Kanie Galilejskiej, ma szczególniejsze znaczenie w całej publicznej działalności Chrystusa.

 

Cud zmartwychwstania Chrystusa jaśnieje najwyraźniej charakterem cudowności, cud zaś w Kanie jest początkiem cudów Jezusa (1).

 

Bóg okazał w tym cudzie, że może robić z naturą wszystko, co Mu się spodoba. Cud ten, jak z jednej strony przedstawia się prostym i okolicznościowym, tak z drugiej jest wiarygodnym i nieodpartym.

 

W cudzie tym widzimy Bóstwo zniżające się do potrzeb ludzkości, widzimy jak Ono się interesuje nawet drobnymi sprawami i pragnieniami mieszkańców ziemi. Okoliczność, że cud ten został spełniony na godach weselnych, uczy nas, że tego rodzaju radosne wydarzenia w życiu ludzkim nic w sobie nie zawierają, co by się Bogu mogło nie podobać. Wskazuje też i na to, że Chrystus połączył się w sposób nadprzyrodzony z ludzkością jako jej oblubieniec (2).

 

2. Powodem do cudu była obecność Matki Jezusa na godach i Jej pełna ufności prośba. Zbawiciel, jak się zdaje, nie miał zamiaru zdziałać pierwszego cudu na owych godach weselnych. Widząc jednak wielką wiarę i ufność swej Matki, widząc Jej współczucie dla weselników, uległ prośbie.

 

Już przez to samo, że Chrystus przyjął zaprosiny od ludzi niezamożnych, okazał wielką życzliwość dla ludzi.

 

I nie jest to bez znaczenia, że Pan Jezus uczynił pierwszy cud, właśnie wtenczas, kiedy się pożegnał z życiem rodzinnym, a rozpoczął życie publiczne i że go uczynił przy zakładaniu życia rodzinnego ku radości jego uczestników. Została przez to doniosłość życia rodzinnego w szczególniejszy sposób zatwierdzona.

 

Cud w Kanie jest godnym Boga-Człowieka zakończeniem bezpośredniego przygotowania na publiczny urząd nauczycielski; jest charakterystycznym dla Boga-Człowieka wystąpieniem z ukrycia życia prywatnego na arenę działalności publicznej uświetnionej cudami. Cud ten wzmocnił wiarę w uczniach Chrystusa, zaleca nam ufność w Bogu, pokazuje potęgę wstawiennictwa Matki Najświętszej.

 

Cud w Kanie rozpoczyna ten nieprzejrzany szereg wysłuchanych modlitw dzięki macierzyńskiemu wstawiennictwu Najświętszej Panny. Jest to wskazówka, że w dziedzinie łaski wszystko idzie przez ręce Matki Jezusowej! Tak ten cud pojmowało chrześcijaństwo od najdawniejszych czasów i tak pojmuje go po dziś dzień.

 

–––––––––––

 

 

O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia. Przekład z niemieckiego. T. II. Wydanie drugie. Kraków 1931, ss. 161-162.

 

Przypisy:

(1) Jan 2, 11.

 

(2) Efez. 5, 32.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMX, Kraków 2010

Powrót do spisu treści książki ks. T. Pescha SI  pt.
Chrześcijańska filozofia życia

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: