CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA

O. Tilman Pesch SI
 

SŁÓW KILKA OD TŁUMACZA

Nie praktykowanie religii w życiu, przez pewną część naszego inteligentnego ogółu, nie pochodzi ze złej wiary, lecz z nieznajomości zasadniczych prawd religijnych. Ludziom tym się zdaje, że to, co nazywamy religią, jest tylko zbiorem kategorycznych nakazów, nie opartych na żadnych głębszych racjach, lecz owszem, często przeciwnych rozumowi i niezgodnych z postępem nauki i z naturą ludzką. Praca Pescha zbija właśnie znakomicie takie poglądy i dowodzi, że wszystko w religii ma głębokie uzasadnienie w rozumie, w naturze ludzkiej i w historii; że wszystkie prawdy religijne, tak teoretyczne, jako też i praktyczne są ze sobą cudownie powiązane i zespolone; że obalenie jednej prawdy pociąga za sobą ruinę wszystkich. Pracy takiej piśmiennictwo polskie dotychczas nie posiadało, znakomite bowiem "Wieczory nad Lemanem" ś. p. o. Mariana Morawskiego, traktują o najogólniejszych zasadach religii, dzieło zaś Pescha wchodzi w szczegóły, jest zatem doskonałym uzupełnieniem i rozwinięciem dzieła Morawskiego. Należało więc koniecznie pracę Pescha na język polski przełożyć. Myślałem nad tym od dawna, nawał jednak pracy obowiązkowej i inne przeszkody nie pozwalały mi myśli tej urzeczywistnić. Lecz kiedy zaczęła wychodzić "Biblioteka dzieł chrześcijańskich'' i Redaktor jej, dowiedziawszy się o moim zamiarze, objawił chęć wydania tłumaczenia swoim nakładem w zeszytach "Biblioteki", jąłem się pracy i po dziesięciu blisko miesiącach, doprowadziłem ją szczęśliwie do skutku. Ksiądz Chełmicki nie tylko że mi pomógł w tej pracy swoją doświadczoną radą, lecz nadto, kilkadziesiąt pierwszych kartek sam sumiennie i gruntownie poprawił i na wiele błędów mego przekładu otworzył mi oczy. Kto wie, jaką to trudną jest rzeczą tłumaczenie prac naukowych, filozoficznych z obcych języków w ogóle, a z niemieckiego w szczególności, ten zrozumie, jak cenną jest taka rozumna, przychylna, sprawiedliwa krytyka i pomoc, jaką mię darzył Szanowny Redaktor "Biblioteki". Dziękuję mu też za nie, niniejszym, serdecznie. Co do samej pracy, mam nadzieję, że znajdzie u naszej czytającej publiczności takie same chętne przyjęcie, jakie znalazła wśród obcych.

Chrześcijańska filozofia życia. Wiązanka myśli o prawdach religijnych, szerszym kołom czytelników ofiarowana przez o. Tilmana Pescha S. J. a z 6-go niemieckiego wydania na język polski, za pozwoleniem prawnych autora spadkobierców, przełożona przez ks. J. Gajkowskiego (profesora seminarium duchownego w Sandomierzu). T. I. Warszawa 1902, ss. I-II.

Powrót do spisu treści książki ks. T. Pescha SI  pt.
Chrześcijańska filozofia życia

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: