POSTYLLA KATOLICKA

MNIEJSZA
 

TO JEST

KRÓTKIE KAZANIA, ALBO WYKŁADY ŚWIĘTYCH EWANGELII NA KAŻDĄ NIEDZIELĘ I NA KAŻDE ŚWIĘTO WEDLE NAUKI PRAWDZIWEJ KOŚCIOŁA Św. POWSZECHNEGO DLA UBOGICH KAPŁANÓW I GOSPODARZÓW I POSPOLITEGO CZŁOWIEKA TERAZ ZNOWU Z PILNOŚCIĄ NAPISANA

PRZEZ

O. JAKUBA WUJKA

Theologa Societatis JESU
 

I do Tymoteusza r. VI.

   O Tymoteuszu, strzeż rzeczy abo nauki tobie zwierzonej, uchodząc sprośnych nowości
słów, i sprzeczania nauki fałszywie mianowanej, którą niektórzy obiecując odpadli od wiary.

II do Tymoteusza r. III.

   Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest pożyteczne ku nauczaniu, ku strofowaniu, ku
       karaniu, i ku wyćwiczeniu w sprawiedliwości, aby doskonały był człowiek Boży
przygotowany do wszelkiego uczynku dobrego.

 II do Tesaloniczan r. II.

 A tak, bracia, stójcie i trzymajcie podania, którycheście się nauczyli, bądź przez mowę, bądź
 przez pisanie nasze. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg i Ojciec nasz, który umiłował nas
  i dał pociechę wieczną i nadzieję dobrą w łasce, niechaj wzbudza serca wasze i potwierdza
we wszelakim dobrym uczynku i mowie.

do Rzymian r. XVI.

 Proszę was tedy, bracia, abyście upatrywali tych, którzy czynią niezgody i zgorszenia okrom
  nauki, którejście się wy nauczyli, i chrońcie się ich. Albowiem takowi Chrystusowi Panu
 naszemu nie służą, ale swemu brzuchowi i przez łagodne mowy i pochlebstwa zwodzą serca
prostych ludzi.

OD WYDAWCY

SPIS KAZAŃ

NA NIEDZIELE I UROCZYSTE ŚWIĘTA

Na pierwszą niedzielę adwentu

Na wtórą niedzielę adwentu

Na trzecią niedzielę adwentu

Na czwartą niedzielę adwentu

Na dzień Bożego Narodzenia

Na tenże dzień Bożego Narodzenia

Na niedzielę pierwszą po Narodzeniu Pańskim

Na dzień Nowego Roku

Na dzień Trzech Królów

Na pierwszą niedzielę po Trzech Królach

Na niedzielę wtórą po Trzech Królach

Na niedzielę trzecią po Trzech Królach

Na niedzielę czwartą po Trzech Królach

Na niedzielę piątą po Trzech Królach

Na niedzielę starego zapustu

Na niedzielę przedzapustną

Na niedzielę zapustną

Na niedzielę pierwszą postu. O Poście i o pokusach diabelskich

Na niedzielę wtórą postu

Na niedzielę trzecią postu

Na niedzielę środopostną

Na niedzielę piątą postu

Na kwietnią niedzielę

Na dzień Wielkiejnocy. O Zmartwychwstaniu Pańskim

Na poniedziałek Wielkanocny

Na wtorek Wielkanocny. Jako się Pan Jezus ukazał Apostołom

Na niedzielę pierwszą po Wielkiejnocy

Na niedzielę wtórą po Wielkiejnocy

Na niedzielę trzecią po Wielkiejnocy

Na niedzielę czwartą po Wielkiejnocy

Na niedzielę piątą po Wielkiejnocy

Na dzień Wniebowstąpienia Pańskiego

Na niedzielę szóstą po Wielkiejnocy

Na dzień Świąteczny (Zesłanie Ducha Świętego). O miłości Bożej

Na poniedziałek Świąteczny

Na wtorek Świąteczny

Na niedzielę Trójcy Przenajświętszej

Na dzień Bożego Ciała

Na niedzielę pierwszą po Trójcy Świętej

Na niedzielę drugą po Trójcy Świętej

Na niedzielę trzecią po Trójcy Świętej

Na niedzielę czwartą po Trójcy Świętej

Na niedzielę piątą po Trójcy Świętej

Na niedzielę szóstą po Trójcy Świętej. O obfitszej sprawiedliwości

Na niedzielę siódmą po Trójcy Świętej

Na niedzielę ósmą po Trójcy Świętej

Na niedzielę dziewiątą po Trójcy Świętej

Na niedzielę dziesiątą po Trójcy Świętej

Na niedzielę jedenastą po Trójcy Świętej

Na niedzielę dwunastą po Trójcy Świętej

Na niedzielę trzynastą po Trójcy Świętej. O Samarytaninie

Na niedzielę czternastą po Trójcy Świętej

Na niedzielę piętnastą po Trójcy Świętej

Na niedzielę szesnastą po Trójcy Świętej

Na niedzielę siedemnastą po Trójcy Świętej

Na niedzielę osiemnastą po Trójcy Świętej

Na niedzielę dziewiętnastą po Trójcy Świętej

Na niedzielę dwudziestą po Trójcy Świętej. O swadziebnej szacie

Na niedzielę dwudziestą pierwszą po Trójcy Świętej

Na niedzielę dwudziestą drugą po Trójcy Świętej

Na niedzielę dwudziestą trzecią po Trójcy Świętej

Na niedzielę dwudziestą czwartą po Trójcy Świętej

Na niedzielę dwudziestą piątą po Trójcy Świętej. O brzydkości spustoszenia
 
 

NA DNI ŚWIĘTYCH

Na dzień św. Andrzeja

Na dzień św. Mikołaja

Na dzień Poczęcia Panny Maryi

Na dzień św. Tomasza

Na dzień św. Szczepana

Na dzień św. Jana apostoła i ewangelisty

Na dzień Młodzianków

Na dzień Oczyszczenia Panny Maryi

Na dzień św. Macieja

Na dzień Zwiastowania Panny Maryi a Wcielenia Syna Bożego

Na dzień św. Wojciecha męczennika

Na dzień św. Filipa i Jakuba

Na dzień Znalezienia św. Krzyża

Na dzień św. Stanisława męczennika

Na dzień Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Na dzień św. apostołów Piotra i Pawła

Na dzień Nawiedzenia Panny Maryi

Na dzień św. Marii Magdaleny

Na dzień św. Jakuba

Na dzień św. Wawrzyńca

Na dzień Wniebowzięcia Panny Maryi. O dwu siostrach

Na dzień św. Bartłomieja

Na dzień Narodzenia Błogosławionej Panny Maryi

Na dzień Podwyższenia św. Krzyża

Na dzień św. Mateusza

Na dzień św. Michała. O pokorze i o zgorszeniu

Na dzień św. Jadwigi wdowy. O skarbie i o perle drogiej

Na dzień św. Szymona i Judy

Na dzień Wszystkich Świętych. O ośmiu błogosławieństwach

Na dzień św. Marcina

Na dzień Ofiarowania Panny Maryi

Na dzień św. Katarzyny

Na poświęcenie kościoła
 

Tekst Postylli zasadniczo według wydania: POSTYLLA MNIEJSZA, TO JEST KROTKIE KAZANIA, ALBO WYKŁADY Św. EWANGELJI NA KAŻDĄ NIEDZIELĘ I NA KAŻDE ŚWIĘTO WEDLE NAUKI SAMEJ PRAWDZIWEJ KOŚCIOŁA Św. POWSZECHNEGO DLA UBOGICH KAPŁANÓW I GOSPODARZÓW I POSPOLITEGO CZŁOWIEKA TERAZ ZNOWU Z PILNOŚCIĄ NAPISANA PRZEZ Ks. JAKÓBA WUJKA z Wągrowca, Teologa Tow. Jezusowego. Tekst poprawił i wydał Ks. A. Kwieciński, kandydat św. teologii. WARSZAWA NAKŁADEM KSIĘGARNI E. WENDE i S-ka T. HIŻ i A. TURKUŁ. 1909.

Korzystano również z wydania: POSTILLA KATHOLICKA MNIEYJSZA. TO IEST, Krotkie Kazania, abo wykłady świętych Ewangeliy, na każdą Niedźielę, y na każde święto, przez cały rok, według nauki prawdziwej Kościoła Chrześcijańskiego Powszechnego. Z pilnością przeyzrzana, popráwiona y do druku podána. Z dozwoleniem Starszych. PRZEZ D. JAKUBA WUYKA Theologa Societatis JESU. Teraz nowo, według ostátniey poprawy Authorowey, ná żądanie wielu Kápłanów, ná mnieysze modum przedrukowána. Cum Gratia et Priuilegio S. R. M. W Krakowie w Drukarni Andrzeja Piotrkowczyka, Typographa K. I. Mći. R. P. 1617. KRAKÓW, Nakładem i drukiem wydawnictwa dzieł katolickich, naukowych, rolniczych i ludowych Władysława Jaworskiego 1870 – 1871.

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozwolenie Władzy Duchownej:

Nr 4034.

APPROBATUR
Varsaviae die 24 Julii 1908 anni
Officialis Generalis Episcopus Suffraganeus Varsaviensis

C. Ruszkiewicz.
Regens Cancellariae S. Mścichowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2004-2006

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: