KATOLICYZM I PROTESTANTYZM

 

w stosunku do

 

CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ

 

KS. JAKUB BALMES

 

PRZEŁOŻYŁ

 

KSIĄDZ STANISŁAW PUSZET

 

WIKARIUSZ KOŚCIOŁA ARCHIKATEDRALNEGO WE LWOWIE

 

––––––––

 

SPIS RZECZY

 

TOM I

 

Dedykacja tłumacza

 

Wstępne słowo tłumacza

 

Wstępne słowo autora

 

ROZDZIAŁ I. Natura i nazwa protestantyzmu

 

ROZDZIAŁ II. O początkach protestantyzmu

 

ROZDZIAŁ III. Nadzwyczajne zjawisko w Kościele katolickim

 

ROZDZIAŁ IV. Protestantyzm i umysł ludzki

 

ROZDZIAŁ V. Instynkt wiary w naukach

 

ROZDZIAŁ VI. Różnica religijnych potrzeb ludów. Matematyka. – Umiejętności przyrodzone

 

ROZDZIAŁ VII. O indyferentyzmie i fanatyzmie

 

ROZDZIAŁ VIII. O fanatyzmie w Kościele katolickim

 

ROZDZIAŁ IX. Niedowiarstwo i indyferentyzm religijny, jako owoce protestantyzmu

 

ROZDZIAŁ X. Jaka jest przyczyna, że protestantyzm dotychczas istnieje?

 

ROZDZIAŁ XI. Cywilizacja odpycha instynktowo pozytywne protestantyzmu zasady

 

ROZDZIAŁ XII. Jakie wydałoby skutki wprowadzenie protestantyzmu do Hiszpanii

 

ROZDZIAŁ XIII. Protestantyzm i katolicyzm w stosunku do postępu społecznego

 

ROZDZIAŁ XIV. Czy istniał w epoce zjawienia się Chrystianizmu jaki inny odrodzenia pierwiastek?

 

ROZDZIAŁ XV. O trudnościach jakie Kościół miał do zwalczenia w dziele społecznego odrodzenia (nowość)

 

ROZDZIAŁ XVI. Pojęcia i obyczaje starożytności względnie do niewolnictwa. Kościół zaczyna od złagodzenia losu niewolników

 

ROZDZIAŁ XVII. Środki, jakich używał Kościół w celu oswobodzenia niewolników

 

ROZDZIAŁ XVIII. Ciąg dalszy

 

ROZDZIAŁ XIX. Nauka św. Augustyna i św. Tomasza o niewolnictwie

 

ROZDZIAŁ XX. O dwóch cywilizacji rodzajach

 

ROZDZIAŁ XXI. Indywiduum. – O uczuciu niezawisłości osobistej według p. Guizot

 

ROZDZIAŁ XXII. W jaki sposób jednostka była pochłoniętą przez starożytne społeczeństwo

 

ROZDZIAŁ XXIII. O postępie indywidualności pod wpływem katolicyzmu

 

ROZDZIAŁ XXIV. Rodzina. – Monogamia. – Nierozerwalność małżeńskiego węzła

 

ROZDZIAŁ XXV. Uczucie miłości

 

–––––––––––

 

 

Katolicyzm i protestantyzm w stosunku do cywilizacji europejskiej, przez J. Balmesa, za pozwoleniem właściciela dzieła przełożył Ksiądz Stanisław Puszet, Wikariusz kościoła Archikatedralnego we Lwowie. Tom I. Lwów. Nakładem tłómacza i Alexandra Vogla. Z DRUKARNI ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH pod bezpośrednim zarządem uprzywilejowanego dzierżawcy Alexandra Vogla. 1873, str. [6]+310+[II]. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; miejscami przekład i cytaty poprawiono i uzupełniono).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) a) Rekomendacja książki J. Balmesa pt. "Katolicyzm i protestantyzm w stosunku do cywilizacji europejskiej". b) Fragment tej książki zamieszczony w "Przeglądzie Lwowskim": Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa. c) Ks. Jakub Balmes, O sposobie osiągnienia prawdy. Filozofia praktyczna. d) Ks. Jakub Balmes, List do sceptyka. Problem wielości religii. 

 

2) F. J. Holzwarth, Historia powszechna. Dzieje nowożytne. Rzut oka na czasy rewolucji religijnej.

 

3) Ks. Marceli Nowakowski, Heretycy i sekciarze. Marcin Luter, twórca pseudoreformacji.

 

4) Ks. Rivaux, Sposób wyrażania się Lutra.

 

5) Ks. Zygmunt Baranowski, Reformy małżeńskie Lutra.

 

6) "Przegląd Lwowski", "Apostolska łagodność" Marcina Lutra.

 

7) Ks. A. Kraetzig SI, Janssen i historia reformacji.

 

8) Ks. Albert Stöckl, Wyrodzenie się mistycyzmu poza Kościołem.

 

9) Św. Teresa od Jezusa, Starania o nawrócenie heretyków.

 

10) Ks. M. Hamon, Św. Franciszek Salezy nawraca heretyków. (Misja w Chablais).

 

11) Albert von Ruville, Metody pseudoreformatorów w walce z Kościołem.

 

12) "Przegląd Powszechny". M, Henryk VIII i klasztory w Anglii.

 

13) Ks. Stanisław Załęski SI, Karta z dziejów Kościoła w Anglii.

 

14) Ks. Antoni Brzeziński, Rys dziejów świętego Soboru Trydenckiego.

 

15) Ks. Józef Umiński, Teksty źródłowe do nauki dziejów Kościoła.

 

16) Bp Władysław Krynicki, Dzieje Kościoła powszechnego.

 

17) Sac. Franciscus Zeibert, Compendium historiae ecclesiasticae.

 

18) Sac. Ioannes Baptista Palma, De Martino Luthero, et haeresi ab eodem inducta.

 

19) Ks. Peter Einig, Usprawiedliwienie (justificatio).

 

           20) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm Polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

21) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX-MMXV, Kraków 2010-2015

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: