KATECHIZM POLEMICZNY

 

CZYLI

 

WYKŁAD NAUK WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

PRZEZ ZWOLENNIKÓW LUTRA, KALWINA I INNYCH Z NIMI SPOKREWNIONYCH

ZAPRZECZANYCH LUB PRZEKSZTAŁCANYCH

 

O. JAN JAKUB SCHEFFMACHER SI

 

––––

 

Z POPRZEDZENIEM LISTÓW

 

DWÓCH NAWRÓCONYCH PASTORÓW,

 

wykazujących powody nawracania się licznych protestantów na

łono Kościoła Katolickiego

 

–––––

  

SKOROWIDZ

 

––––––

 

Przedmowa Tłumacza niemieckiego

 

Przedmowa Tłumacza polskiego

 

Powody zniewalające licznych protestantów do powro­tu na łono Kościoła Katolickiego

List Lavala

List Pawła Latour

 

Rozdział I. O zawiązku luteranizmu wobec czynów samego Lutra. Nauk sześć

 

Rozdział II. Czy rzekoma luterska reformacja pocho­dzi od Boga. Nauk sześć

 

Rozdział III. O prawdziwym Kościele Chrystusowym. Nauk sześć

 

Rozdział IV. O Wierze i podstawie Wiary. Nauk sześć

 

Rozdział V. Czy to jest prawdą, że lutrzy naukę swo­ją tylko na słowie Bożym opierają i że się na literalnym znaczeniu Pisma Świętego ograniczają. Nauk sześć

 

Rozdział VI. O Chrystusie i o Świętych. Nauka I, II, III i IV. O wzywaniu Świętych Pańskich. Nauka V i VI

 

Rozdział VII. O Komunii Świętej pod obiema postaciami. Nauk sześć

 

Rozdział VIII. O Najświętszej Ofierze. Nauk trzy

 

Rozdział IX. O Czyśćcu. Nauk trzy

 

Rozdział X. O Usprawiedliwieniu. Nauka I i II. O Za­sługach dobrych uczynków. Nauka III i IV. O zadośćuczynieniu. Nauka V. O Od­pustach. Nauka VI

 

Rozdział XI. O najwyższej Głowie Kościoła. Nauk cztery

 

Rozdział XII. O Soborach czyli zebraniach kościelnych. Nauk dwie

 

Rozdział XIII. O należnym Kościołowi posłuszeństwie. Nauk sześć

 

Rozdział XIV. O Świętych Sakramentach w ogólności. Nauka I, II i III. O Najświętszym Sakramencie. Nauka IV, V i VI

 

Rozdział XV. O Spowiedzi. Nauka I i II. O Ostatnim namaszczeniu. Nauka III. O Kapłaństwie. Nauka IV. O Małżeństwie. Nauka V i VI

 

Rozdział XVI. O Świętych Obrzędach. Nauka I. O Obrzę­dach Mszy świętej. Nauka II i III. O Obra­zach. Nauka IV. O Relikwiach. Nau­ka V. O Pielgrzymkach. Nauka VI

 

Rozdział XVII. O Augsburskim wyznaniu wiary. Nau­ka I. O Augsburskich błędach. Nauka II, III, IV, V i VI

 

Rozdział XVIII. Objaśnienia o Kacerstwie. Nauk sześć

 

Rozdział XIX. Dodatek. O sześciu powodach, które od­łączonym od Kościoła Katolickiego ta­mują drogę do zbawienia. Nauk sześć
 

––––––––––

 

 

Katechizm Polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych, pierwotnie w języku francuskim ułożony przez O. J. J. Szeffmachera Zgrom. Jezusowego, z poprzedzeniem listów dwóch nawróconych pastorów, wykazujących powody nawracania się licznych Protestantów na łono Kościoła Katolickiego. Przełożył z francuskiego na język niemiecki J. M. nauczyciel religii, a z niemieckiego na język polski przełożył i uwagami objaśnił X. Nestor Higin Soter Bieroński kanonik, proboszcz małogoski, prof. semin. kieleckiego. Częstochowa 1883, str. 261. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

–––––––––––––

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. A. Kraetzig SI, Janssen i historia reformacji.

 

2) Ks. Marceli Nowakowski, Heretycy i sektarze. Marcin Luter, twórca pseudoreformacji.

 

3) Ks. Zygmunt Baranowski, Reformy małżeńskie Lutra.

 

4) Ks. Jakub Balmes, Katolicyzm i protestantyzm w stosunku do cywilizacji europejskiej.

 

5) Ks. Antoni Brzeziński, Rys dziejów świętego Soboru Trydenckiego.

 

6) Bp Władysław Krynicki, a) Dzieje Kościoła powszechnego. b) Sobór Watykański.

 

7) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej (katechizm większy).

 

8) Mały katechizm o Syllabusie.

 

9) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza.

 

10) Ks. Maciej Sieniatycki, Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej.

 

11) Ks. Peter Einig, Usprawiedliwienie (justificatio).

 

12) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVIII-MMXI, Kraków 2008-2011

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: