ZARYS

 

DOGMATYKI KATOLICKIEJ

 

KS. DR MACIEJ SIENIATYCKI

 

PROFESOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE

 

––––––––

 

 

Tom I. O Bogu jednym i Trójosobowym. (djvu, 52.6 Mb)

 

Tom II. O Bogu Stworzycielu i Odkupicielu. (djvu, 63.5 Mb)

 

Tom III. O łasce i cnotach wlanych. (djvu, 50.7 Mb)

 

Tom IV. O Sakramentach i rzeczach ostatecznych. (djvu, 83.4 Mb)


Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

–––––––––––

 

 

Ks. Dr. Maciej Sieniatycki, Prof. Uniw. Jagiel. w Krakowie, Zarys dogmatyki katolickiej. Tom I. O Bogu jednym i Trójosobowym. Kraków 1928. NAKŁADEM AUTORA, str. 320. (1)

 

Ks. Dr. Maciej Sieniatycki, Prof. Uniw. Jagiel. w Krakowie, Zarys dogmatyki katolickiej. Tom II. O Bogu Stworzycielu i Odkupicielu. Kraków 1929. NAKŁADEM AUTORA, str. 368. (2)

 

Ks. Dr. Maciej Sieniatycki, Prof. Uniw. Jagiell. w Krakowie, Zarys dogmatyki katolickiej. Tom III. O łasce i cnotach wlanych. Kraków 1930. NAKŁADEM AUTORA, str. 287. (3)

 

Ks. Dr. Maciej Sieniatycki, Prof. Uniw. Jagiell. w Krakowie, Zarys dogmatyki katolickiej. Tom IV. O Sakramentach i rzeczach ostatecznych. Kraków 1931. NAKŁADEM AUTORA, str. 473. (4)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Jacek Tylka, Dogmatyka katolicka. 2) Sac. Constantinus Joannes Vidmar, Compendium repetitorium Theologiae dogmaticae tum generalis cum specialis. (Editio quarta). 3) P. Parthenius Minges OFM, Compendium theologiae dogmaticae specialis. 4) Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego. 5) Bp Józef Sebastian Pelczar, Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych. 6) Ks. Józef Stanisław Adamski SI, Tajemnice w Religii. 7) Ks. Feliks St. Feldheim, Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa. 8) Św. Rober kard. Bellarmin SI, Wykład nauki chrześcijańskiej.

 

(2) Por. 1) Ks. M. Dietz SI, Dogmat stworzenia wedle św. Tomasza z Akwinu. 2) Ks. Jan Górka, Encyklika "Humani generis" o kwestii początku człowieka. 3) Sac. Bernardus Jungmann, Institutiones Theologiae dogmaticae specialis. Tractatus de Verbo incarnato. 4) Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła, Żywot Pana Naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty (Meditationes Vitae Christi). 5) P. Armandus Plessis SMM, Manuale Mariologiae Dogmaticae. 6) Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła, Uwielbienia Maryi.

 

(3) Por. 1) Ks. Marian Morawski SI, Dogmat Łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym. 2) Sac. Bernardus Jungmann, Institutiones Theologiae dogmaticae specialis. Tractatus de Gratia. 3) Dr. Leo Wałęga, Episcopus Tarnoviensis, De hominis elevatione per gratiam sanctificantem dissertatio. 4) Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI, Uwielbienia łaski Bożej. 5) Henryk Edward kard. Manning, Arcybiskup Westminster, O sprawach Ducha Świętego działającego w duszy człowieka.

 

(4) Por. 1) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej. (Wydanie pierwsze). 2) Ks. Dr Mikołaj Gihr, Ofiara Mszy świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich. 3) Małżeństwo w świetle nauki katolickiej. Praca zbiorowa Profesorów Uniwersytetu Lubelskiego. 4) Ks. Marian Morawski SI, Świętych Obcowanie. Część pierwsza: Komunia między duszami. 5) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Dogmatyka katolicka. O rzeczach ostatecznych. b) Zarys dogmatyki katolickiej. T. I-IV. Wydanie drugie. Kraków 1933-1936. c)  Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. Kraków 1932.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXI, Kraków 2011

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: