DOGMATYKA KATOLICKA

 

KRÓTKO NAPISAŁ

 

KS. JACEK TYLKA

 

––––––––

 

 

Dogmatyka katolicka. Część ogólna. (djvu, 12.4 Mb)

 

Dogmatyka katolicka. Część szczegółowa. (djvu, 18.6 Mb)

 

 Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Dogmatyka katolicka. Część ogólna. Krótko napisał X. J. Tylka. Drugie wydanie. Tarnów 1900, str. VII+408. (1)

 

Dogmatyka katolicka. Część szczegółowa. Krótko napisał X. J. Tylka. Drugie wydanie. Tarnów 1900, str. XII+601. (2)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Jacek Tylka, Dogmatyka katolicka. Traktat o Kościele Chrystusowym. 2) Sac. Constantinus Joannes Vidmar, Compendium repetitorium Theologiae dogmaticae tum generalis cum specialis. Editio altera.

 

(2) Por. 1) Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego. 2) Ks. Maciej Sieniatycki, Zarys dogmatyki katolickiej. 3) Ks. Marian Morawski SI, Dogmat Łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym. 4) P. Parthenius Minges OFM, Compendium theologiae dogmaticae specialis. 5) Sac. Bernardus Jungmann, Institutiones Theologiae dogmaticae specialis. Tractatus de Gratia. 6) Dr. Leo Wałęga, Episcopus Tarnoviensis, De hominis elevatione per gratiam sanctificantem dissertatio.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIX, Kraków 2009

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: