RELIGIA KATOLICKA

 

JEJ PODSTAWY, JEJ ŹRÓDŁA I JEJ PRAWDY WIARY

 

ROZPRAWY DOGMATYCZNE
 
DLA LUDZI WYKSZTAŁCONYCH

 

NAPISAŁ

 

DR JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR

 

BISKUP PRZEMYSKI OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO

 

––––––––––

 

 

Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary (djvu, 28.4 Mb)

 

  Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych. Wydanie drugie znacznie rozszerzone. Napisał Dr. Józef Sebastian Pelczar, Biskup Przemyski O. Ł., Przemyśl. NAKŁADEM AUTORA, 1923, str. 588. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Bp Józef Sebastian Pelczar, a) Obrona religii katolickiej. Tom I. Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników. b) Statuta Synodi dioecesanae Premisliensis. Titulus I. De fide. 2) Ks. Jacek Tylka, Dogmatyka katolicka. Część ogólna. Część szczegółowa. 3) Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego. 4) Ks. Marian Morawski SI, Dogmat Łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMX, Kraków 2010

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: