OBRONA RELIGII KATOLICKIEJ

 

TOM I.

 

JAK WIELKIM SKARBEM JEST RELIGIA KATOLICKA
I DLACZEGO TA RELIGIA MA DZISIAJ TYLU PRZECIWNIKÓW

 

NAPISAŁ

 

DR. JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR

 

BISKUP PRZEMYSKI OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO

 

––––––––––

 

 

Obrona religii katolickiej. Tom I. Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników. (djvu, 6.7 Mb)

 

 Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Obrona religii katolickiej. Tom I. Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników. Napisał Dr. Józef Sebastian Pelczar, Biskup Przemyski O. Ł., Drugie przejrzane i pomnożone wydanie. Przemyśl. SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI ANDRZEJA JUSZYŃSKIEGO. 1920, str. 391. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Fragmenty z tej książki: Bp Józef Sebastian Pelczar (2), a) Racjonalizm, progresizm, modernizm. b) Dążności pseudoreformatorskie. c) Czy prawdziwym jest zdanie, że można trzymać się jakiejkolwiek religii, albo też nie troszczyć się wcale o dogmaty, byle tylko "żyć dobrze". d) Masoneria i religia amerykańska. e) Szkoła bezwyznaniowa. f) Zboczenia pseudomistycyzmu: towianizm i kozłowityzm. g) Niebezpieczeństwo utraty wiary. h) Odszczepieństwo wschodnie. 2) Bp Józef Sebastian Pelczar, Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych.

 

(2) Zob. Bp Karol Józef Fischer, Mowa na pogrzebie śp. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX, Kraków 2010

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: