UWIELBIENIA

 

ŁASKI BOŻEJ

 

według

 

KS. DR. MACIEJA JÓZEFA SCHEEBENA i O. EUZEBIUSZA NIEREMBERGA SI

 

z czwartego wydania niemieckiego

 

wolno przełożył

 

KS. JACEK TYLKA

 

––––––––

 

SPIS RZECZY

 

Przedmowa

 

Wstęp

 

KSIĘGA PIERWSZA

 

O istocie łaski

 

Rozdział 1. Jak pożałowania godną jest rzeczą, że ludzie sobie łaskę lekceważą

 

Rozdział 2. Łaska jest nieocenioną, albowiem wszystkie rzeczy przyrodzone przewyższa w sposób nieskończony

 

Rozdział 3. Łaska jest cenniejszą od cudów

 

Rozdział 4. Łaska wynosi nas ponad naturę

 

Rozdział 5. Łaska jest uczestnictwem w niestworzonej istocie Bożej

 

Rozdział 6. Uczestnictwo w naturze Boskiej jako nadprzyrodzone do niej podobieństwo

 

Rozdział 7. Z uczestnictwem w Boskiej naturze przechodzi na nas doskonałość największa przez łaskę

 

Rozdział 8. Łaska podnosi człowieka do uczestnictwa w poznaniu Boskim i do bezpośredniego oglądania chwały Bożej

 

Rozdział 9. Przez łaskę uczestniczymy w świętości natury Bożej

 

Rozdział 10. Łaska użycza nam nowej wyższej natury

 

Rozdział 11. Łaska jest pod pewnym względem nieskończona

 

Rozdział 12. Łaska a Wcielenie Syna Bożego

 

Rozdział 13. Łaska a godność Matki Bożej

 

Rozdział 14. Jak Bóg sam ceni wysoko łaskę

 

KSIĘGA DRUGA

 

O wzniosłym i tajemniczym połączeniu z Bogiem, które sprawuje w nas łaska

 

Rozdział 1. Przez łaskę przyjmujemy do duszy naszej osobę Ducha Świętego

 

Rozdział 2. Trójca Święta cała zstępuje na mieszkanie razem z łaską do duszy naszej

 

Rozdział 3. Przez łaskę Duch Święty wlewa nam swe życie

 

Rozdział 4. Łaska wynosi nas do godności przybranych synów Bożych

 

Rozdział 5. O synostwie Bożym. Ciąg dalszy. Odrodzenie

 

Rozdział 6. O cudownym pokarmie synów Bożych

 

Rozdział 7. Łaska nawiązuje stosunek przyjaźni prawdziwej pomiędzy Bogiem a nami

 

Rozdział 8. O miłości niewypowiedzianej, jaką Bóg względem nas pała, jeśli łaskę uświęcającą posiadamy

 

Rozdział 9. O piękności niebieskiej, jakiej łaska użycza duszy

 

Rozdział 10. Dusza nasza staje się przez łaskę prawdziwą oblubienicą Boga

 

Rozdział 11. Przez łaskę otrzymujemy uczestnictwo w królestwie Bożym i w panowaniu Boga nad wszystkimi rzeczami

 

Rozdział 12. O nader ścisłej jedności z Bogiem, jaką sprawia w nas łaska

 

KSIĘGA TRZECIA

 

O działaniach i owocach łaski

 

Rozdział 1. Światło jako symbol łaski

 

Rozdział 2. Z jaką to cudowną siłą łaska niszczy w nas grzech śmiertelny

 

Rozdział 3. Łaska wlewa w serca nasze nadprzyrodzone cnoty Boskie

 

Rozdział 4. O nadprzyrodzonej wierze Boskiej

 

Rozdział 5. O nadprzyrodzonej nadziei Boskiej

 

Rozdział 6. O miłości Boskiej

 

Rozdział 7. O nadprzyrodzonych cnotach obyczajowych

 

Rozdział 8. Z łaską otrzymujemy siedem darów Ducha Świętego, które wprowadzają ze sobą osiem błogosławieństw Chrystusowych i owoce Ducha Świętego

 

Rozdział 9. Do orszaku łaski uświęcającej należą także nadprzyrodzone uczynkowe łaski Ducha Świętego

 

Rozdział 10. O nieocenionej wartości, jakiej łaska użycza naszym uczynkom zasługującym na żywot wieczny

 

Rozdział 11. O korzyści niewysłowionej łaski, mocą której możemy Bogu zadosyćuczynić za kary grzechowe uczynkami z niej pochodzącymi

 

Rozdział 12. O cudownej wspólności dóbr wszelkich z Chrystusem i Świętymi Jego, do jakiej przychodzimy za pomocą łaski

 

Rozdział 13. O cudownej potędze łaski objawiającej się w niszczeniu słabości natury naszej

 

KSIĘGA CZWARTA

 

O niektórych innych działaniach i zaletach łaski Bożej

 

Rozdział 1. Łaska czyni nas godnymi szczególniejszej Opatrzności Bożej pod każdym względem

 

Rozdział 2. Łaska cieszy się towarzystwem licznych zastępów anielskich

 

Rozdział 3. Poza łaską nie ma szczęścia prawdziwego na tym świecie

 

Rozdział 4. Łaska Boża daleko więcej nas uszczęśliwia, aniżeli łaska ludzka

 

Rozdział 5. Na łasce Bożej zasadza się najwyższa oświata, wolność prawdziwa i postęp największy

 

Rozdział 6. Jak wysoko cenią aniołowie łaskę Bożą?

 

Rozdział 7. Łaskę Bożą naszą powinniśmy wyżej cenić, aniżeli aniołowie i Święci Starego Zakonu swoją łaskę cenili

 

Rozdział 8. Jaką wartość miała łaska w oczach Świętych Nowego Zakonu i jak wiele oni dla niej ponosili (nowość)

 

KSIĘGA PIĄTA

 

O nabywaniu łaski, współdziałaniu z nią, pomnażaniu jej i zachowaniu

 

Rozdział 1. O nabywaniu łaski

 

Rozdział 2. O wierze nadprzyrodzonej, jako o pierwszym przygotowaniu do otrzymania łaski potrzebnym

 

Rozdział 3. O bojaźni Bożej, jako o drugim przygotowaniu potrzebnym do otrzymania łaski

 

Rozdział 4. O nadziei nadprzyrodzonej, jako o trzecim przygotowaniu potrzebnym do otrzymania łaski

 

Rozdział 5. O żalu, jako o czwartym i ostatnim przygotowaniu potrzebnym do otrzymania łaski

 

Rozdział 6. O życiu nadprzyrodzonym, jakie mamy prowadzić w stanie łaski

 

Rozdział 7. O ćwiczeniu się w nadprzyrodzonej miłości Bożej

 

Rozdział 8. O ćwiczeniu się w nadprzyrodzonej miłości bliźniego

 

Rozdział 9. O ćwiczeniu się w pokorze i w czystości nadprzyrodzonej

 

Rozdział 10. O wierze, jako o pokarmie życia łaski

 

Rozdział 11. Jak powinniśmy zawsze postępować naprzód w życiu łaski i jak łatwo możemy to uskutecznić

 

Rozdział 12. Jak powinniśmy się wystrzegać, abyśmy nie zmazali i nie zbezcześcili łaski grzechami powszednimi

 

Rozdział 13. O zachowaniu aż do końca łaski poświęcającej

 

–––––––––––

 

 

Uwielbienia łaski Bożej, według Dr. M. J. Scheebena i O. E. Nieremberga T. J. z czwartego wydania niemieckiego wolno przełożył X. J. Tylka. Tarnów. NAKŁADEM TŁUMACZA. Drukiem Józefa Pisza. 1891, str. 707+V. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade. Frei nach P. Eusebius Nieremberg S. J. dargestellt von Dr. Matth. Joseph Scheeben. Neu bearbeitet durch Fr. Albert Maria Weiss O. Pr. Dreizehnte und vierzehnte Auflage 27. – 30. Tausend. Mit einem Anhang über das Verhältnis von Natur und Übernatur. Freiburg im Breisgau [1925]. 2) Sac. Bernardus Jungmann, Institutiones Theologiae dogmaticae specialis. Tractatus de Gratia. 3) O. Marian Morawski SI, Dogmat Łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym. 4) Ks. Jacek Tylka, Dogmatyka katolicka. (Przyp. red. Ultra montes).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Nr. 182/pres,

 

IMPRIMATUR.

 

Operi, cui titulus: "Uwielbienia łaski Bożej według Dra M. J. Scheebena i O. E. Nieremberga z 4ego wydania niemieckiego wolno przełożył" approbationem Nostram cum Benedictione Pastorali impertimus.

 

Ab Ordinariatu Eppli

 

Tarnoviae, 28 Octobri 1891.

 

 (L. S.)

 

† IGNATIUS, Epps.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIX-MMXXII, Kraków 2009-2022

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: