APOLOGETYKA

 

CZYLI

 

DOGMATYKA FUNDAMENTALNA

 

KS. DR MACIEJ SIENIATYCKI

 

PROFESOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE

 

––––––––

 

 

Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna (djvu, 65.8 Mb)


Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Ks. Dr. Maciej Sieniatycki, Prof. Uniw. Jagiell. w Krakowie, Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. Kraków 1932. NAKŁADEM AUTORA, str. XVI+379. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Zarys dogmatyki katolickiej. b) Dogmatyka katolicka. O rzeczach ostatecznych. c) Prawdziwa religia może być tylko jedna. d) Kościół katolicki jest niezmienny. e) Nieomylny Urząd Nauczycielski Kościoła. f) Dogmatyka katolicka. O Urzędzie Nauczycielskim Kościoła, o jego nieomylności. g) System modernistów. h) Modernistyczny Neokościół. 2) Ks. Jacek Tylka, Dogmatyka katolicka. 3) Sac. Constantinus Joannes Vidmar, Compendium repetitorium Theologiae dogmaticae tum generalis cum specialis. (Editio quarta). 4) P. Parthenius Minges OFM, Compendium theologiae dogmaticae generalis. 5) Bp Józef Sebastian Pelczar, Obrona religii katolickiej. Tom I. Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników. 6) O. Mikołaj Jamin OSB, Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych. 7) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm Polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych zaprzeczanych lub przekształcanych. 8) Ks. Paweł Smolikowski CR, Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami). 9) Mały katechizm o "Syllabusie". 10) Henryk Hello, Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia – wolność wyznania – wolność prasy – wolność nauczania. 11) Bp Michał Nowodworski, a) Wiara i rozum. b) Liberalizm. c) Janseniści. 12) "Rycerz Niepokalanej", Dlaczego wierzę. 13) Ks. Julian Młynarczyk, Walka o dusze ludzkie. 14) Bp Adolf Szelążek, a) Czy indyferentyzm ma rację bytu. b) Trwałość Kościoła Chrystusowego. 15) Św. Cyprian Biskup Kartagiński, O jedności Kościoła katolickiego. 16) Ks. Piotr Skarga SI, O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego. 17) Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870), Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia. 18) Papież Pius XI, Encyklika "Mortalium animos". O popieraniu prawdziwej jedności religii. 19) Papież Pius XII, Encyklika Mystici Corporis Christi. O Mistycznym Ciele Chrystusa. 20) Ks. Andrzej Dobroniewski, Modernizm i moderniści. (Przyp. red. Ultra montes).

 


© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXI, Kraków 2011

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: