ENCYKLIKA

 

MYSTICI CORPORIS CHRISTI

 

O MISTYCZNYM CIELE CHRYSTUSA

 

PAPIEŻ PIUS XII

 

––––––––––

 

 

"Mystici Corporis Christi". Encyklika Ojca Św. Piusa XII o Mistycznym Ciele Chrystusa. (djvu, 11.3 Mb)

 

Jego Świątobliwości Piusa PP. XII Encyklika o Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa "Mystici Corporis Christi". (djvu, 12.1 Mb) (nowość)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Mystici Corporis Christi. Encyklika Ojca Św. Piusa XII o Mistycznym Ciele Chrystusa. Kraków 1944. WYDAWNICTWO "GŁOSU KARMELU", str. XIV+95. (Tłumaczył ks. Aleksander Żychliński).

 

Jego Świątobliwości Piusa PP. XII Encyklika o Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa "Mystici Corporis Christi". Kielce. Wydawnictwo Księgarni i Drukarni "Jedność", [b. d. w.], str. [II]+60. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Tekst oryginalny encykliki: Pius Papa XII, Litterae encyclicae "Mystici Corporis Christi". De Mystico Iesu Christi Corpore deque nostra in eo cum Christo coniunctione.

 

2) Papież Pius XI, Encyklika "Mortalium animos". O popieraniu prawdziwej jedności religii.

 

3) Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870), Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia (Primum Schema Constitutionis dogmaticae de Ecclesia Christi Patrum examini propositum).

 

4) Św. Cyprian Biskup Kartagiński, O jedności Kościoła katolickiego.

 

5) Ks. Piotr Skarga SI, a) O świętej monarchii Kościoła Bożego i o pasterzach i owcach. Kazanie na wtórą Niedzielę po Wielkiejnocy. (De Sancta Ecclesiae Dei Monarchia et de Pastoribus et Ovibus. Concio pro Dominica secunda post Pascha). b) O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej (De haeretica zizania et diabolica libertate religiosa). c) O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego.

 

6) Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI, Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne.

 

7) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie.

 

8) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

9) Ks. J. B. Delert, Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika.

 

10) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

11) Ks. Ludwik Kösters SI, Kościół wiary naszej.

 

12) Ks. Jan Domaszewicz, O Kościele. Nieomylność. Papież. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Nieprzyjaciele Kościoła. (De Ecclesia Christi).

 

13) Ks. Franciszek Perriot, Poza Kościołem nie ma zbawienia.

 

14) Ks. Jan Rosiak SI, a) Chrystus mistyczny. b) Idąc nauczajcie. c) Tu es Petrus. d) Wiara i "doświadczenie religijne". e) Suarez. 1548 – 1617.

 

15) Ks. dr Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

Jego Świątobliwości Piusa PP. XII Encyklika o Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa "Mystici Corporis Christi". Kielce. Wydawnictwo Księgarni i Drukarni "Jedność"

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX, MMXVIII, Kraków 2010, 2018

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: