Nauki Katechizmowe

 

O Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i

Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach

 

NA TRZY CZĘŚCI PODZIELONE

 

KS. MICHAŁ IGNACY WICHERT

 

ŚWIĘTEJ TEOLOGII DOKTOR

 

––––––––

 

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa wydawcy

 

Dedykacja

 

Do Czytelnika

 

 

Porządek nauk

 

SKŁAD APOSTOLSKI TŁUMACZĄCYCH

 

I. Wstępna

 

II. O Bytności Pana Boga

 

III. Wstęp do Składu Apostolskiego

 

IV. O Tajemnicy Trójcy Przenajświętszej

 

V. O Wszechmocności Pana Boga i bytności Jego wszędzie

 

VI. O przymiotach Boga, a osobliwie o dobroci, o miłosierdziu, przewłóczności, prawdziwości i wierności

 

VII. O Stworzeniu wszech rzeczy, oraz o grzechu Aniołów i rodziców naszych

 

VIII. O Wcieleniu Syna Bożego i narodzeniu Jego

 

IX. O Trzecim Składu artykule

 

X. O Męce Pańskiej, albo o czwartym artykule Składu Apostolskiego

 

XI. W tejże materii, albo o Rozpamiętywaniu Męki Pańskiej

 

XII. O Piekle

 

XIII. O Czyśćcu

 

XIV. O Zmartwychwstaniu Pańskim

 

XV. O Wniebowstąpieniu Pańskim

 

XVI. O Sądzie Pańskim

 

XVII. O Duchu Świętym

 

XVIII. O Kościele katolickim i obcowaniu Świętych

 

XIX. O Obcowaniu Świętych

 

XX. O odpuszczeniu grzechów

 

XXI. O Zmartwychwstaniu ciał i nieśmiertelności duszy

 

XXII. O Żywocie wiecznym i chwale Niebieskiej

 

 

Porządek nauk

 

PRZYKAZANIA BOSKIE I KOŚCIELNE TŁUMACZĄCYCH

 

I. Poprzedzająca tłumaczenie Przykazań Boskich

 

II. O przykazaniu pierwszym

 

III. O zbytecznej ufności i rozpaczy o miłosierdziu Boskim

 

IV. O czci Bogu należytej

 

V. O czci rzeczom Bogu poświęconym należącej

 

VI. O drugim Przykazaniu

 

VII. O Ślubach i bluźnierstwie

 

VIII. O Przykazaniu trzecim

 

IX. Jak mamy dni święte co do słuchania Mszy świętej obchodzić

 

X. O innych zabawach przy dniu świętym

 

XI. O Przykazaniu czwartym

 

XII. O powinnościach rodziców ku dzieciom swoim

 

XIII. O powinnościach panów, sług i poddanych

 

XIV. O powinnościach parafianów albo owieczek ku swym pasterzom

 

XV. O Przykazaniu piątym. W szczególności o pijaństwie i obżarstwie

 

XVI. O zabójstwie właściwym

 

XVII. O gniewie

 

XVIII. O przeklęctwie (nowość)

 

XIX. O zgorszeniu

 

XX. O Przykazaniu szóstym i dziewiątym

 

XXI. O siódmym Przykazaniu

 

XXII. O Przykazaniu ósmym, osobliwie o fałszywym świadectwie u sądu i o obmowie

 

XXIII. O obmowie wszelkiej

 

XXIV. O kłamstwie

 

XXV. O Przykazaniu dziesiątym

 

XXVI. O Przykazaniu miłości Boga

 

XXVII. O nabywaniu miłości Boskiej

 

XXVIII. O Przykazaniu miłości bliźniego

 

XXIX. O miłosiernych uczynkach względem ciała

 

 

Porządek nauk

 

MODLITWĘ PAŃSKĄ I SAKRAMENTY ŚWIĘTE TŁUMACZĄCYCH

 

I. O Sakramentach w powszechności

 

II. O Sakramencie Chrztu świętego

 

III. O skutkach Chrztu świętego i ceremoniach przy nim zachodzących

 

IV. O Sakramencie Bierzmowania

 

V. O Najświętszym Sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej

 

VI. O Sakramencie Pokuty. Co to jest Pokuta? I o potrzebie onej

 

VII. O grzechach skrytych, które pospolicie na spowiedziach opuszczone bywają

 

VIII. O innych skrytych grzechach, które własne są każdemu stanowi

 

IX. O żalu, jaki jest potrzebny pokutującemu

 

X. O przedsięwzięciu, jakie jest potrzebne pokutującemu

 

XI. Jakie kondycje mają być zachowane przy samej spowiedzi i po spowiedzi

 

XII. Jakimi sposobami ma się grzesznik zachować od upadku w pierwsze grzechy

 

XIII. O Sakramencie Ostatniego Namaszczenia

 

XIV. O Sakramencie Kapłaństwa

 

XV. O Sakramencie Małżeństwa

 

XVI. O powinnościach, do których obowiązują się w małżeństwie zostający

 

XVII. Nauka o modlitwie

 

XVIII. Nauka o znaku Krzyża świętego

 

XIX. Wykład na pacierz albo Ojcze nasz

 

Ad M. D. G. B. V. M. OO. SS. PP.

 

–––––––––––

 

 

Nauki Katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach, na trzy części podzielone, przez X. Michała Ignacego Wicherta, świętej teologii Doktora, plebana Obrytskiego, dyrektora rekolekcji i misji w diecezji Płockiej mówione i do druku podane, a teraz za staraniem X. J. Stagraczyńskiego na nowo wydrukowane. Pelplin, NAKŁADEM KSIĘGARNI J. N. ROMANA. 1874, str. [IV]+643. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Nauki Katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach, na trzy części podzielone, przez X. Michała Ignacego Wicherta, świętej teologii Doktora, plebana Obrytskiego, dyrektora rekolekcji i misji w diecezji Płockiej mówione i do druku podane, a teraz za staraniem X. J. Stagraczyńskiego na nowo wydrukowane. Pelplin 1874.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nauki Katechizmowe. Ks. Michał Ignacy Wichert.

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Konstanty Gawroński, Jasny i gruntowny wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej. 2) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm). 3) Św. Robert Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej (katechizm większy). 4) Ks. Józef Deharbe SI, Katechizm rzymsko-katolicki. 5) Św. Jan Chrzciciel de la Salle, Obowiązki chrześcijanina względem Boga. (Katechizm). 6) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego. (Przyp. red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX-MMXXII, Kraków 2010-2022

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: