KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

–––––––

 

O piątym artykule wiary

 

"Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał" (1)

 

1. P. Co znaczą słowa: "Zstąpił do piekieł!"?

 

O. Te słowa znaczą, że dusza Jezusa Chrystusa po Jego śmierci zstąpiła do piekieł czyli do otchłani, tj. do miejsca, w którym dusze zmarłych sprawiedliwych oczekiwały odkupienia.

 

2. P. Dlaczego czekały dusze zmarłych sprawiedliwych w otchłani aż do przyjścia Chrystusa Pana?

 

O. Dusze zmarłych sprawiedliwych czekały w otchłani aż do przyjścia Chrystusa Pana dlatego, że przed śmiercią Chrystusa Pana nie mogły wnijść do nieba, ponieważ dopiero Chrystus Pan uczynił zadość Bogu za grzechy wszystkich ludzi.

 

3. P. Dlaczego zstąpił Jezus Chrystus do piekieł?

 

O. Jezus Chrystus zstąpił do piekieł, aby:

 

1) pocieszył i uwolnił dusze sprawiedliwych;

 

2) aby okazał moc swoją także nad światem podziemnym.

 

4. P. Czy pozostała dusza Jezusa Chrystusa w otchłani?

 

O. Nie; dusza Jezusa Chrystusa połączyła się znowu dnia trzeciego z Jego ciałem i Jezus Chrystus powstał z grobu pełen chwały. Pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa Pana obchodzimy w święta Wielkanocne.

 

*5. P. Czy wiedzieli nieprzyjaciele Jezusa Chrystusa, że On powstanie z martwych?

 

O. Wiedzieli, bo Jezus Chrystus sam to przepowiedział, dlatego też opieczętowali grób i postawili przy nim straż.

 

*6. P. Czy uczniowie Jezusa Chrystusa widzieli Go po Jego zmartwychwstaniu?

 

O. Uczniowie Jezusa Chrystusa widzieli Go często po Jego zmartwychwstaniu, mówili z Nim i jedli, dotykali się Go i ponieśli śmierć na potwierdzenie Jego zmartwychwstania.

 

7. P. Jak długo przebywał Jezus Chrystus na ziemi po swoim zmartwychwstaniu?

 

O. Jezus Chrystus przebywał na ziemi po swoim zmartwychwstaniu jeszcze dni 40.

 

*8. P. Co czynił Pan Jezus podczas tych czterdziestu dni?

 

O. Podczas tych 40 dni nauczał Pan Jezus Apostołów, uczynił Piotra św. najwyższym rządcą Kościoła, przyrzekł zesłać Apostołom Ducha Świętego i przykazał im, by opowiadali naukę Jego wszystkim ludziom, gdy do nich powiedział: "Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego" (Mt. XXVIII, 19).

 

† 9. P. Do czego ma nas pobudzać zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?

 

O. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ma nas pobudzać:

 

1) do niezachwianej wiary w Jego Bóstwo i do pewnej nadziei o naszym zmartwychwstaniu;

 

2) do powstania z grzechu, który jest śmiercią duszy, i do nowego a świętego życia.

 

Upomnienie: Pomnij, że grzech jest śmiercią duszy. Powstań ze śmierci grzechu, jak Chrystus powstał z martwych, i żyj życiem świętym.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 115-117.

 

Przypisy:

(1) Zobacz: Zarys dziejów religii, § 27.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: