ERRATA HISTORII

 

co do

 

PAPIESTWA

 

W KOLEI WSZYSTKICH WIEKÓW

 

STUDIUM KRYTYCZNE

 

KS. ANTONI KRECHOWIECKI

 

DOKTOR TEOLOGII

 

––––––––

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Przedmowa

 

CZĘŚĆ PIERWSZA.

 

Mniemana omylność Papieży w rzeczach wiary

 

I. Papieże z Katakumb.  Kalikst I i Philosophumena, św. Marcelin i donatyści.

 

II. Arianizm i św. Liberiusz Papież. – Wigiliusz i V-ty Sobór powszechny.

 

III. Monoteleci (jednowolcy). – Honoriusz I Papież, VI-ty Sobór powszechny.

 

–––––––––––

 

 

Errata historii co do Papiestwa w kolei wszystkich wieków. Studium krytyczne przez X. A. Krechowieckiego, Doktora Teologii. Lwów. Nakładem Autora. Główny skład w księgarni Seyfahrta i Czajkowskiego. Z drukarni zakładu narodowego im. Ossolińskich pod zarządem uprzyw. dzierżawcy A. Vogla. 1873, str. XII+168. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Antoni Krechowiecki, a) Nieomylność papieska w stosunku do historii i państwa. b) Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła.

 

2) Ks. Franciszek Hettinger, Nieomylność Papieża.

 

3) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabiusie.

 

4) Abp Antoni Szlagowski, Papiestwo na przełomie dwóch wieków.

 

5) Ks. Jacek Tylka, Dogmatyka katolicka. Traktat o Kościele Chrystusowym.

 

6) Bp Michał Nowodworski, a) Papież Liberiusz. b) Honoriusz papież.

 

7) Abp Romuald Jałbrzykowski, Święty Liberiusz Papież.

 

8) Ks. Bernard Jungmann, a) De Joanne XXII Romano Pontifice (1316-1334). b) O papieżu Janie XXII (1316 – 1334).

 

9) Józef kard. Hergenröther, Rzekome błędy i sprzeczności Papieży.

 

10) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej.

 

11) Ks. Jan Domaszewicz, Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego.

 

12) P. Christianus Pesch SI, Compendium Theologiae dogmaticae.

 

13) P. Ferdinandus Cavallera SI, Thesaurus doctrinae catholicae ex documentis Magisterii ecclesiastici.

 

14) Sac. Franciscus Zeibert, Compendium historiae ecclesiasticae.

 

15) Bp Władysław Krynicki, a) Dzieje Kościoła powszechnego. b) Sobór Watykański.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

  

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX, MMXVI, Kraków 2010, 2016

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: