LITURGIKA

 

CZYLI

 

WYKŁAD OBRZĘDÓW KOŚCIELNYCH

 

W KRÓTKIM ZARYSIE

 

KS. KAZIMIERZ NASKRĘCKI

 

––––––––––

 

 

Liturgika, czyli wykład obrzędów kościelnych w krótkim zarysie (djvu, 11.4 Mb)

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Ks. Kazimierz Naskręcki, Liturgika, czyli wykład obrzędów kościelnych w krótkim zarysie. Przyjęty przez Zjazd X. X. Prefektów. Wydanie 8-me. Dozwolone przez Ministerium W. R. i O. P. do użytku w szkołach powszechnych i średnich. SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI KRONIKI RODZINNEJ. Warszawa, Podwale 4. 1936, str. 80. (1)

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Działanie Ducha Świętego w Kościele. b) Grzechy przeciwko wierze. c) Rozwody. d) Małżeństwa mieszane. e) Istotny cel małżeństwa.

 

2) Ks. Alojzy Jougan, Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła Katolickiego.

 

3) Ks. Piotr Skarga SI, a) Nauki o Przenajświętszym Sakramencie. b) Nauki o Sakramentach Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Ostatniego Pomazania, Kapłaństwa i Małżeństwa. c) Przy ślubie małżeńskim namowa kapłańska do oblubieńców.

 

4) Ks. Mikołaj Gihr, Ofiara Mszy świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich.

 

5) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej (wydanie pierwsze).

 

6) Ks. Edward Górski, Księga Psalmów. Tekst i komentarz.

 

7) Abp Szymon Kozłowski, Wykład nauki chrześcijańskiej rzymskokatolickiego Kościoła. O ofierze Mszy świętej.

 

8) Ks. Jan Kurczewski, Wykład Przenajświętszej Ofiary Mszy świętej w 30 naukach niedzielnych.

 

9) Abp Piotr Mańkowski, Po naszemu. Pamiętnik liturgisty.

 

10) Ks. Zygmunt Golian, Sto rozmyślań o Przenajświętszym Sakramencie na tle Pisma Świętego.

 

11) Sac. Vincentius Smoczyński, Manuale quotidianum continens preces ante et post Missae Sacrificium atque alias preces ad usum Sacerdotum.

 

12) Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski, O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: