Głosy dostojników Kościoła

 

O WOLNOŚĆ KOBIETY

 

(Z Listu J. E. Biskupa Lublany) (1)

 

"Nie mówcie mi, kobiety z wyższym wykształceniem, że większą cieszycie się wolnością, niż córki ludu! Czyż można znaleźć bardziej od was pokorne niewolnice, bardziej własnej woli pozbawione istoty? Czynicie bez wahania to, co wam nakazuje moda, i ślepo jej jesteście posłuszne, wyrzekając się swego zdania, swego gustu i poczucia estetycznego, a nawet zatracając zupełnie zmysł moralny! Pozbawione godności osobistej, nie umiecie się przeciwstawić terroryzmowi mody. Pięknym dla was jest to, co, chociaż brzydkie i nieestetyczne, moda za piękne uznaje. Co moda za przyzwoite uważa, chociaż bezwstydne i niegodne uczciwej kobiety, bez wahania wprowadzacie w użycie. Zdawałoby się, że kodeks mody obowiązuje was w sumieniu bardziej, niż prawo Boże! Nie sądźcie jednak, że taką jest prawdziwa wolność kobiety! Pomimo wykształcenia, z pewnością ten rodzaj kobiet nie przyniesie pociechy Kościołowi ani zaszczytu ojczyźnie!...

 

Błogosławić was będę, gdy usłyszę, że chcecie wystąpić w obronie czci i godności niewieściej, wypowiadając walkę ubliżającej wam tyranii mody, która prawdziwą i szlachetną samodzielność waszą tłumi. Wyście same stanąć powinny na straży waszej cnoty! To wasze zaszczytne powołanie i obowiązkiem waszym jest temu powołaniu odpowiedzieć.

 

Niestety, ileż to z was wychowano na wierne córki Kościoła, a stałyście się zgorszeniem dla młodych i starszych!"...

 

–––––––––––

 

 

"Myśl Katolicka", 1913, nr 9, s. 70. (2)

 

Przypisy:

(1) W latach 1898 – 1930 biskupem Lublany był J. E. Anton Bonaventura Jeglič.

 

(2) Por. 1) Papież Pius XII, Moda. Przemówienie skierowane do młodych dziewcząt, wygłoszone w Rzymie w Bazylice Św. Piotra, 22 V 1941 r.

 

2) Święta Kongregacja Soboru, Instrukcja do Ordynariuszy diecezjalnych o skutecznym zwalczaniu nieskromnej mody u kobiet.

 

3) "Wiadomości Pasterskie". T., Kard. Bégin w Kanadzie przeciw niemoralnym tańcom i przedstawieniom teatralnym.

 

4) "Myśl Katolicka", a) Dla katolików rzymskich integralnych. b) O katolików integralnych (I). c) O katolików integralnych (II). d) Po czym poznać liberała? e) Kościół a Kremacja.

 

5) Ks. Karol Antoniewicz SI, a) O powołaniu kobiety. b) O powołaniu niewiasty. c) O przygotowaniu się do stanu małżeńskiego.

 

6) Bp Jakub Benignus Bossuet, a) Sposób w jaki panny, mężatki i wdowy mają czcić Kościół. b) O chorobach duszy. List do siostry Cornuau de Saint Bénigne. c) O znamionach wdowy chrześcijańskiej.

 

7) Ks. Kazimierz Naskręcki, Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: