DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ IV

 

O PODDANIU SIĘ WOLI BOŻEJ I O UFNOŚCI W BOGU

 

ROZDZIAŁ IV

 

PODDANIE SIĘ WOLI BOŻEJ, DAJE NAM

JEDNOSTAJNOŚĆ DUCHA

 

Nasz Święty zalecał najusilniej zachowanie jednostajności ducha. Mawiał on często, że ponie­waż to życie jest ustawicznym żeglowaniem do portu zbawienia: powinniśmy więc naśladować dobrych sterników, którzy zawsze utrzymują ster w równowadze, pomimo wszelkich wzburzeń i ko­łysania się fal morskich.

 

Dlatego to potrzebujemy wzrok nasz zwra­cać bezustannie ku polarnej gwieździe naszej du­szy, tj. ku najświętszej woli Bożej. Głównym bowiem powodem chwiejności i niestałości nasze­go ducha jest szukanie stworzeń z pominięciem ich Stwórcy; i tak, wedle rozmaitości i niestało­ści zdarzeń tego życia, zmienia się też usposobie­nie nasze.

 

Ale kiedy zapatrujemy się na tę różnorodność i zmienność rzeczy doczesnych w jednostajności, zawsze jednakiej, najświętszej woli Bożej, która rozporządza według upodobania swego powodze­niem i przeciwnościami, zdrowiem i chorobą, dostatkiem i ubóstwem, życiem i śmiercią; kiedy po­myślimy, że możemy to wszystko obrócić na chwa­łę i uwielbienie Boga: dochodzimy wtedy do tej zbawiennej obojętności chrześcijańskiej, która da­je naszej duszy świętą jednostajność, stanowiącą w troskach i cierpieniach doskonałą cierpliwość.

 

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 126-127. 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2007

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: