Bałwochwalstwo nowoczesnego człowieka

 

KS. DR FRANCISZEK SAWICKI

 

 

Kto nie wierzy w Boga osobowego i nadświatowego, tworzy sobie nową religię, ubóstwiając inne je­stestwa. Dla materialistów przyroda stała się bóstwem. Inni ubóstwiają człowieka. Geniuszów i bohaterów narodowych otacza się czcią prawie boską. Francuski filozof Comte ułożył nawet formalny kult człowieczeństwa. Mają być święta, w których się obchodzi pa­miątkę wielkich ludzi, mają być kościoły, ka­płani i sakramenty. W kościele na ołtarzu po­stawi się posąg ludzkości w postaci niewiasty z dzieckiem na ręku. Dla filozofa osobiście główną reprezentantką ludzkości stała się Klotylda de Vaux, z którą przez kilka lat łączyła go miłość namiętna. Po jej śmierci oddawał jej codziennie kult religijny, klęcząc przed krzesłem, na którym zwykła była siedzieć. Ciężko już chory wstał raz jeszcze, by odpra­wić ostatnie nabożeństwo przed tym ołtarzem. Tam zesłabł nagle i skonał.

 

To wprost patologiczne zjawisko jest dowo­dem, jak każdy człowiek szuka swego boga i bez Boga żyć prawie nie może. Ale na widok takiego obłędu, takiego ubóstwienia marnych stworzeń, poznaje się dopiero wzniosłość religii, wierzącej w Boga wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi.

 

–––––––––––

 

Ks. Dr. Franciszek Sawicki, Dusza nowoczesnego człowieka. Tło moralne i religijne Akcji Katolickiej. Księgarnia Św. Wojciecha. Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin [1931], (KSIĄŻNICA AKCJI KATOLICKIEJ NR 10), ss. 96-97. (Końcowy fragment rozdziału pt. Ateizm nowoczesny (*); obecny tytuł oraz przypisy od red. Ultra montes. Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Nihil obstat.

Poznań, dnia 29 stycznia 1931.

Ks. A. Żychliński.

 

––––

 

Imprimatur.

Poznań, dnia 3 lutego 1931.

Bp Dymek, Wikariusz Generalny.

X. Jedwabski. Kanclerz Kurii Arcybiskupiej.

(L. S.) L. D. 1533/31.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(*) Zob. początek następnego rozdziału z tej książki: Ks. Franciszek Sawicki, Religia nowoczesna – ubóstwienie człowieka.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVIII, Kraków 2008

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: