Protestancki pastor "ekskomunikuje" kobietę nawróconą na katolicyzm (1)

 

"PRZEGLĄD KATOLICKI"

 

––––––

 

KRONIKA KOŚCIELNA

 

Niemcy

 

W pewnym miasteczku wyższego Renu, niedawno protestantka przeszła na religię katolicką. Jak tylko protestancki proboszcz usłyszał o zamiarze tej kobiety, natychmiast w towarzystwie pewnego świeckiego współwyznawcy udał się do jej mieszkania, w celu zachowania jej dla "jedynie zbawiającej nauki". Ale pełna namaszczenia przemowa przebrzmiała na próżno, bo pani owa już była katoliczką. Zatem pastor miał energiczną przemowę naganną i w końcu ekskomunikował odpadłą. Przepowiedział jej karę Boską za "odstępstwo", i rzucił na nią, na jej dom i rodzinę przekleństwo Boże. W następującą niedzielę ekskomunikacja i przekleństwo uroczyście powtórzone zostały przed zgromadzoną gminą.

 

(Freiburg Kirchenblatt).

 

–––––––––––

 

 

Z czasopisma "Przegląd Katolicki". 1870 r., Dnia 14 kwietnia. Warszawa. Nr 15, s. 240. (2)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Tytuł od red. Ultra montes.

 

(2) Por. 1) Kodeks Prawa Kanonicznego, Papież Pius IV, Wyznanie wiary katolickiej (Professio Catholicae Fidei).

 

2) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

3) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

4) Ks. Marceli Nowakowski, Marcin Luter, twórca pseudoreformacji.

 

5) Ks. Zygmunt Baranowski, Reformy małżeńskie Lutra.

 

6) Ks. A. Kraetzig SI, Janssen i historia reformacji.

 

7) Ks. Jakub Balmes, a) Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa. b) Katolicyzm i protestantyzm w stosunku do cywilizacji europejskiej.

 

8) Albert von Ruville, Metody pseudoreformatorów w walce z Kościołem.

 

9) Kard. John Henry Newman, Wyznania konwertyty.

 

10) Ks. Jan Nepomucen Opieliński, a) Ekskomuniki Konstytucji "Apostolicae Sedis". b) Ekskomunika na heretyków, apostatów i ich wspólników. c) Ekskomunika na schizmatyków.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVII, Kraków 2017

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: