Marcin Luter

 

Według malowidła Łukasza Cranacha

 

LUTER

 

w drodze do narzeczonej

 

KONRAD VON BOLANDEN

 

––––

 

Przełożył z niemieckiego

 

KS. J. ECHAUST

 

––––––

 

 

Katarzyna von Bora

 

Według malowidła Holbeina

 

––––––––

 

SPIS RZECZY

 

Mistrz i uczeń

 

Obóz chłopów

 

Naczelny wódz

 

Diabeł

 

Napaść na klasztor zakonnic

 

Okropny widok

 

Zbiegłe mnichy

 

Miejsce walki

 

Uprzykrzony przyjaciel

 

Zalotnik

 

Hilchen i Gizela

 

Uczta

 

–––––––––––

 

 

K. von Bolanden, Luter w drodze do narzeczonej. Przełożył z niemieckiego Ks. J. Echaust. Wydanie drugie z ilustracjami. Warszawa. Skład główny w księgarni S. Zaleskiego i S-ki, ul. Szpitalna Nr 5. Druk E. Skowrońskiego i S-ki, Nowy Świat 43. Telefonu 1598.  1900, str. 383+[1]. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) "Tygodnik Katolicki", Konrad Bolanden, katolicki powieściopisarz.

 

2) "Przegląd Lwowski", "Luter w drodze do swojej narzeczonej".

 

3) Ks. A. Kraetzig SI, Janssen i historia reformacji.

 

4) F. J. Holzwarth, Historia powszechna. Dzieje nowożytne. Rzut oka na czasy rewolucji religijnej.

 

5) Ks. Marceli Nowakowski, Heretycy i sekciarze. Marcin Luter, twórca pseudoreformacji.

 

6) Ks. Rivaux, Sposób wyrażania się Lutra.

 

7) Ks. Zygmunt Baranowski, Reformy małżeńskie Lutra.

 

8) "Przegląd Lwowski", "Apostolska łagodność" Marcina Lutra.

 

9) Abp Stanisław Karnkowski Prymas Polski, O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich.

 

10) O. Jakub Wujek SI, a) Postilla catholica... Iż zbory Lutrów, Kalwinów i innych Sektarzów, nie są Kościoły Pana Chrystusowe, ale Bożnice Szatańskie. b) Grzech żydów i heretyków przeciwko Duchowi Świętemu. c) Postylla Mniejsza.

 

11) Ks. Jakub Balmes, a) Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa. b) Katolicyzm i protestantyzm w stosunku do cywilizacji europejskiej.

 

12) Ks. Albert Stöckl, Wyrodzenie się mistycyzmu poza Kościołem.

 

13) Św. Teresa od Jezusa, a) Starania o nawrócenie heretyków. b) Wizja mąk piekielnych.

 

14) Ks. M. Hamon, Św. Franciszek Salezy nawraca heretyków. (Misja w Chablais).

 

15) Albert von Ruville, Metody pseudoreformatorów w walce z Kościołem.

 

16) "Przegląd Powszechny". M., Henryk VIII i klasztory w Anglii.

 

17) Ks. Stanisław Załęski SI, Karta z dziejów Kościoła w Anglii.

 

18) Ks. Antoni Brzeziński, Rys dziejów świętego Soboru Trydenckiego.

 

19) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm Polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

20) Bp Władysław Krynicki, Dzieje Kościoła powszechnego.

 

21) Sac. Franciscus Zeibert, Compendium historiae ecclesiasticae.

 

22) Sac. Ioannes Baptista Palma, De Martino Luthero, et haeresi ab eodem inducta.

 

23) Ks. Peter Einig, Usprawiedliwienie (justificatio).

 

24) Władysław Miłkowski, Dzieło Tomasza a Kempis "O naśladowaniu Chrystusa" u protestantów.

 

25) Emanuel Bułhak, Dzieła św. Dionizego Areopagity, Christianitas, i Formgeschichte.

 

26) Wingolf, Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie.

 

27) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

  

Konrad von Bolanden, Luter w drodze do narzeczonej. Przełożył z niemieckiego Ks. J. Echaust. Wydanie drugie z ilustracjami. Warszawa. Skład główny w księgarni S. Zaleskiego i S-ki, ul. Szpitalna Nr 5. Druk E. Skowrońskiego i S-ki, Nowy Świat 43. Telefonu 1598.  1900.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV-MMXIX, Kraków 2015-2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: