KODEKS

 

AKCJI KATOLICKIEJ

 

ABP EMIL GUERRY

 

DOKTOR TEOLOGII I PRAWA

 

––––––––––

 

 

Kodeks Akcji Katolickiej. (djvu, 17.8 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

X. Guerry, Doktor teologii i prawa, Kodeks Akcji Katolickiej. Przekład autoryzowany. KSIĘGARNIA ŚW. WOJCIECHA. Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin [1929], str. 191. (KSIĄŻNICA AKCJI KATOLICKIEJ. TOM 2) (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

 

2) Ks. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

3) Ks. Marian Morawski SI, Filozofia i jej zadanie.

 

4) Św. Robert Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej (katechizm większy).

 

5) "Cahiers Romains", Dla katolików rzymskich integralnych.

 

6) Mały katechizm o Syllabusie.

 

7) Henryk Hello, a) Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia – wolność wyznania – wolność prasy – wolność nauczania. b) Syllabus w wieku XX.

 

8) Ks. Alfons Rodriguez SI, O doskonałości chrześcijańskiej.

 

9) O. Maurycy Meschler SI, Trzy podstawy życia duchownego.

 

10) O. Mikołaj Łęczycki SI, Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych.

 

11) Bp Ludwik Abelly, Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła.

 

12) Św. Alfons Liguori, Uwielbienia Maryi.

 

13) Ks. Dr. Mikołaj Gihr, Ofiara Mszy świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: