O DOSKONAŁOŚCI

 

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

 

DZIEŁO

 

X. ALFONSA RODRIGUEZ SI

 

Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO NA FRANCUSKI KILKAKROTNIE PRZEŁOŻONE,

 

A TERAZ WEDŁUG OSTATNIEGO TŁUMACZENIA FRANCUSKIEGO

 

PRZEZ

 

X. Kanonika Cruice

 

DO UŻYTKU LUDZI ŚWIECKICH ZASTOSOWANEGO,

 

W PRZEKŁADZIE POLSKIM WYDANE.

 

––––––––

 

 

O doskonałości chrześcijańskiej (djvu, 107.7 Mb)


Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

O doskonałości chrześcijańskiej. Dzieło X. Alfonsa Rodriguez S. J., Z języka hiszpańskiego na francuski kilkakrotnie przełożone, a teraz według ostatniego tłumaczenia francuskiego przez X. Kanonika Cruice do użytku ludzi świeckich zastosowanego, w przekładzie polskim wydane. Warszawa. SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI J. BŁASZKOWSKIEGO, przy ulicy Krakowskie-Przedmieście N. 395. 1858, str. XVI+681. (1)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Dzieło pod napisem: O Doskonałości Chrześcijańskiej przez Alfonsa Rodrigueza, kapłana Towarzystwa Jezusowego, w języku hiszpańskim, osobliwie dla osób stanu zakonnego napisane, przez uczonych zostało uznane za najdoskonalsze w tej materii, i dlatego wkrótce prawie na wszystkie języki europejskie przełożone. Gdy zaś tłumacz francuski, to tak ważne dzieło zastosował do użytku osób świeckich, i przez to uczynił je jeszcze korzystniejszym, przeto pożądaną jest rzeczą, aby i w języku polskim jak najprędzej ukazać się mogło.

 

X. P. RZEWUSKI C. K. Duch.

Archidiecezji Warszawskiej.

 

№. 559.

 

IMPRIMATUR.

 

Datum Varsaviae, d. 13 Martii 1854.

(L. S.)

ANTONIUS FIJAŁKOWSKI

Episcopus Adm. Archid. Vars.

 

L. CZAJEWICZ, Secret.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Zob. 1) O postępowaniu w doskonałości i cnotach chrześcijańskich, X. Alfonsa Roderycjusza Societatis Jesu. Część pierwsza. Na polski język przetłumaczona przez X. Tomasza Łąckiego Teologa tegoż Zakonu. Drugie wydanie. Grodzisk. CZCIONKAMI I NAKŁADEM DRUKARNI "TYGODNIKA KATOLICKIEGO". 1862.

 

O postępowaniu w doskonałości i cnotach chrześcijańskich, X. Alfonsa Roderycjusza Societatis Jesu. Część druga. Na polski język przetłumaczona przez X. Baltazara Dankwarta Teologa tegoż Zakonu. Drugie wydanie. Grodzisk. CZCIONKAMI I NAKŁADEM DRUKARNI "TYGODNIKA KATOLICKIEGO". 1862.

 

O postępowaniu w doskonałości i cnotach chrześcijańskich, X. Alfonsa Roderycjusza Societatis Jesu. Część trzecia. Na polski język przetłumaczona przez X. Baltazara Dankwarta Teologa tegoż Zakonu. Drugie wydanie. Grodzisk. CZCIONKAMI I NAKŁADEM DRUKARNI "TYGODNIKA KATOLICKIEGO". 1862.

 

2) O postępowaniu w doskonałości i cnotach chrześcijańskich, przez ks. Alfonsa Rodrycjusza T. J., Przełożył z oryginału hiszpańskiego ks. Kazimierz Riedl T. J., Wydanie drugie. Cz. I-III. Kraków. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW. 1928-1929.

 

            3) Przekład łaciński: Exercitium perfectionis iuxta evangelicam Christi doctrinam absolutissimam, virtutum christianarum, maxime religiosarum praxim complectens, in tres partes distributum. Auctore V. P. Alphonso Rodericio e Societate Jesu. Interprete Mathia Martinez. Editio V. prioribus emendatior et ad hispanicum exemplar aliasque Patrum Soc. Jesu translationes recognita. Taurini MDCCCLX (1860). (2)

 

(2) Por. 1) O. Maurycy Meschler SI, Trzy podstawy życia duchownego. 2) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia. 3) Henryk Edward kard. Manning, Arcybiskup Westminster, O sprawach Ducha Świętego działającego w duszy człowieka. 4) Jan kard. Bona OCist., O rozpoznawaniu duchów. 5) O. Fryderyk William Faber, Postęp duszy, czyli wzrost w świętości. 6) O. Jan Tauler OP, Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku. 7) O. Mikołaj Łęczycki SI, Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych. 8) O. Gabriel Paláu SI, Katolik uczynkiem i prawdą. 9) Ks. Wawrzyniec Scupoli, Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej. 10) Bp Jan Piotr Camus, Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. 11) Przewodnik życia duchownego dla wszystkich – z dzieł św. Franciszka Salezego. 12) O. Gabriel Hevenesi SI, Maksymy świętego Ignacego. 13) Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła, Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy. 14) Św. Piotr z Alkantary, Pokój duszy.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

 © Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXII, Kraków 2012

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: