POBUDKI

 

DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO

 

I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH

 

O. MIKOŁAJ ŁĘCZYCKI SI

 

––––––––

 

SPIS RZECZY

 

Od Wydawnictwa

 

Wstęp

 

Część pierwsza

 

Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego

 

Pobudka pierwsza. Przez grzech śmiertelny wyrzucamy Boga z naszej duszy

 

Pobudka druga. Przez grzech traci się prawo do szczęśliwej wieczności

 

Pobudka trzecia. Grzech śmiertelny bardziej plami duszę aniżeli jakikolwiek brud może skalać nasze ciało

 

Pobudka czwarta. Przez grzech śmiertelny człowiek staje się niewolnikiem szatana

 

Pobudka piąta. Przez grzech śmiertelny staje się człowiek obrzydliwym w obliczu Boga i Świętych

 

Pobudka szósta. Przez grzech śmiertelny wyrządza człowiek wzgardę samemu Bogu

 

Pobudka siódma. Przez grzech śmiertelny daje się szatanowi powód, że się może przechwalać wobec Boga, że on ma większe znaczenie u ludzi, niż sam Bóg

 

Pobudka ósma. Grzech śmiertelny jest gorszy od samego piekła

 

Pobudka dziewiąta. Grzech śmiertelny czyni człowieka podlejszym od stworzeń nierozumnych

 

Pobudka dziesiąta. Grzech śmiertelny czyni człowieka gorszym od szatana

 

Pobudka jedenasta. Grzech śmiertelny jest przyczyną wiecznego potępienia

 

Pobudka dwunasta. Grzech śmiertelny jest przyczyną nieszczęść doczesnych

 

Pobudka trzynasta. Grzech śmiertelny zawiera w sobie złość nieskończoną

 

Pobudka czternasta. Grzech czyni człowieka obrzydliwym Bogu

 

Część druga

 

Drogi, które do grzechu prowadzą

 

Pierwsza droga do grzechu śmiertelnego. Towarzystwo ze złymi

 

Druga droga do grzechu śmiertelnego. Ciekawe spoglądanie na piękne twarze

 

Trzecia droga do grzechu śmiertelnego. Czytanie złych książek

 

Czwarta droga do grzechu śmiertelnego. Próżnowanie

 

Piąta droga do grzechu śmiertelnego. Częste grzechy powszednie

 

Szósta droga do grzechu śmiertelnego. Towarzystwa niebezpieczne

 

Siódma droga do grzechu śmiertelnego. Rozmowy nieprzyzwoite

 

Część trzecia

 

Jak walczyć z pokusami

 

–––––––––––

 

 

Ks. Mikołaj Łęczycki T. J., Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych. Z łacińskiego oryginału przełożył na nowo X. J. P. Kraków 1930. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW, str. 144. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Można drukować

 

Kraków, dnia 1 lutego 1930.

 

Ks. Stanisław Cisek T. J.

Prowincjał Małopolski.

 

 

L. 4182/30.

 

Pozwalamy drukować

 

Z Książęco-Metropolitalnej Kurii.

 

Kraków, dnia 7 lutego 1930.

 

† Stanisław Bp.

wik. gen.

 

L. S.

 

Ks. A. Obrubański

kanclerz

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Por. 1) O. Mikołaj Łęczycki SI, a) Pobudki do warowania się grzechu śmiertelnego i dróg prowadzących do niego, Wilno 1705. b) Medytacje, nowym, i doskonałym sposobem dla większej rozmyślających wygody na każdy dzień całego Roku, i na znamienitsze Święta rozłożone, nie tylko Bogomyślnością się bawiącym, lecz i Kaznodziejom bardzo pożyteczne. Pierwszy raz po Polsku. Wilno 1727. c) Opusculum spirituale. De piis erga Deum et coelites affectibus. d) De praxi Divinae praesentiae et orationum iaculatoriarum ac variis orandi Deumque pie colendi modis.

 

2) Ks. Dr Michał Sopoćko, Docent Uniwersytetu Wileńskiego, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowym. Studium teologiczno-pedagogiczne. (De educatione spirituali secundum Nicolaum Lancicium. Tractatus theologicus ac paedagogicus).

 

3) Ks. Alfons Rodriguez SI, O doskonałości chrześcijańskiej.

 

4) O. Fryderyk William Faber, Postęp duszy, czyli wzrost w świętości.

 

5) O. Jan Tauler OP, Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku.

 

6) O. J. Petitdidier SI, Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli.

 

7) Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła, O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy.

 

8) Ks. Wawrzyniec Scupoli, Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej.

 

9) Ks. Karol Żelazowski, Bądźcie doskonałymi. (Na podstawie dzieła Scaramelli'ego pod tytułem "Direttorio ascetico").

 

10) Kardynał Jan Bona OCist., a) Przewodnik do nieba. b) Droga do nieba. c) Manuductio ad coelum, continens medullam Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIX-MMX, Kraków 2009-2010

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: