SŁOWNIK KOŚCIELNY

 

ŁACIŃSKO-POLSKI

 

WEDLE TEKSTU KILKU SŁOWNIKÓW

 

A PRZEWAŻNIE

 

DRA ALBERTA SLEUMERA

 

SPOLSZCZYŁ, UŁOŻYŁ I UZUPEŁNIŁ

 

KS. DR ALOJZY JOUGAN

 

EM. PROFESOR UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE

 

–––––

 

WYDANIE DRUGIE

 

––––––––––

 

 

Słownik kościelny łacińsko-polski (djvu, 114.5 Mb)Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Słownik kościelny łacińsko-polski. Wedle tekstu kilku słowników, a przeważnie Dra Alberta Sleumera, spolszczył, ułożył i uzupełnił Ks. Dr Alojzy Jougan Em. Profesor U. J. K. Wydanie drugie. "Michalineum" [w Miejscu Piastowym] – 1948, str. 659+[III]. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Alojzy Jougan, a) Słownik kościelny łacińsko-polski. Wydanie III, zmienione i uzupełnione. Księgarnia Św. Wojciecha. Poznań – Warszawa – Lublin [1958]. b) Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła Katolickiego.

 

2) Kirchenlateinisches Wörterbuch. Ausführliches Wörterverzeichnis zum Römischen Missale, Breviarium, Rituale, Graduale, Pontificale, Caeremoniale, Martyrologium, sowie zur Vulgata und zum Codex juris canonici; desgleichen zu den Proprien der Bistümer Deutschlands, Österreichs, Ungarns, Luxemburgs, der Schweiz und zahlreicher kirchlicher Orden und Kongregationen. Zweite, sehr vermehrte Auflage des "Liturgischen Lexikons" unter umfassendster Mitarbeit von Benefiziat Joseph Schmid, herausgegeben von Prof. Dr. theol. et phil. Albert Sleumer Studiendirektor i. R. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. 1926. VERLAG VON GEBRÜDER STEFFEN LIMBURG a. d. Lahn.

 

3) S. Bonaventura, Declaratio Terminorum Theologicorum.

 

4) S. Pius Papa V, Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini.

 

5) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

6) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej.

 

7) Ks. Ignacy Grabowski, Prawo kanoniczne według nowego kodeksu.

 

8) Tomasz à Kempis, De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa.

 

9) O. Mikołaj Łęczycki SI, Opusculum spirituale. De piis erga Deum et coelites affectibus.

 

10) Bp Władysław Krynicki, Dzieje Kościoła powszechnego.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: