PISMO ŚWIĘTE

 

WYBRANE

 

Z KSIĄG STAREGO I NOWEGO ZAKONU

 

KLEMENTYNA Z TAŃSKICH HOFFMANOWA

 

––––––––

 

 

Pismo święte wybrane z Ksiąg Starego i Nowego Zakonu (djvu, 82.8 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)  

 

–––––––––––

 

 

Dzieła Klementyny z Tańskich Hofmanowej. Wydanie nowe pod redakcją Narcyzy Żmichowskiej, z dodaniem życiorysu i objaśnień. Tom VII. [Pismo święte wybrane z Ksiąg Starego i Nowego Zakonu]. Warszawa. NAKŁADEM SPÓŁKI WYDAWNICZEJ KSIĘGARZY: GEBETHNER I WOLFF. MICHAŁ GLÜCKSBERG. MAURYCY ORGELBRAND. G. SENNEWALD. EDWARD WENDE. 1876, str. 568+IX . (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Dr I. Schuster, Ks. Gustaw Mey, Historia biblijna dla katolickich szkół.

 

2) Wybór z Pisma świętego. Według tłumaczenia Ks. Jakóba Wujka T. J., dla życia religijnego młodzieży szkolnej, jako też ogółu wiernych współziomków w Kościele katolickim, przystosował Ks. [Bp] Władysław Budzik. T. I-II. Wydanie ozdobione licznymi ilustracjami. Miejsce Piastowe 1932-1933.

 

3) Nowy Testament. W przekładzie polskim Wielebnego Ojca Jakuba Wujka SI. (Wydanie nowe przejrzane i objaśnione).

 

4) Ks. Jakub Wujek SI, Pismo Święte Nowego Testamentu. (Przekład zatwierdzony przez Stolicę Apostolską).

 

5) Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom I-IV. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1896-1898.

 

6) Ks. Feliks St. Feldheim, Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa.

 

7) Listy św. Pawła Apostoła. Przełożył X. Fr. A. Symon, Arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. Jan Korzonkiewicz. Kraków. SKŁAD GŁÓWNY "KSIĘGARNIA KRAKOWSKA". DRUKARNIA "GŁOSU NARODU".

 

8) Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone przez Ks. Kazimirza Buczkowskiego, PROBOSZCZA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ. W Krakowie 1884.

 

9) Ks. Dr Edward Górski, a) Księga Psalmów. Tekst i komentarz. b) Jezus Chrystus w świetle Ewangelii.

 

10) Ks. Józef Deharbe SI,  Katechizm rzymsko-katolicki. (Zarys dziejów religii).

 

11) F. J. Holzwarth, Historia powszechna. a) Zasadnicze prawo dziejów świata. b) Pojęcie postępu w dziejach. c) Prorocy. d) Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. e) Odrodzenie ludzkości. f) Zburzenie Jerozolimy.

 

12) Ks. Józef Stagraczyński, Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

 

13) Ks. Dr Alojzy Jougan, a) Historia Kościoła katolickiego. b) Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła katolickiego.

 

14) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: