NOWY TESTAMENT

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

W PRZEKŁADZIE

 

KS. JAKUBA WUJKA SI

 

––––

 

OPRACOWAŁ

 

KS. ARCYBISKUP DR ANTONI SZLAGOWSKI

 

PROFESOR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

–––––

 

WYDANIE CZWARTE

 

––––––––––

 

 

Nowy Testament Jezusa Chrystusa (djvu, 141.8 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Ks. Biskup Dr. Antoni Szlagowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Nowy Testament Jezusa Chrystusa w przekładzie Ks. Jakóba Wujka T. J., Wydanie czwarte. Kraków 1928. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW, str. 1096+3 plany. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Abp Antoni Szlagowski, a) Comma Joanneum. b) Zasady modernistów (modernistarum doctrina). c) Papiestwo na przełomie dwóch wieków.

 

2) Ks. Jakub Wujek SI, Pismo Święte Nowego Testamentu. (Przekład zatwierdzony przez Stolicę Apostolską).

 

3) Novum Testamentum latine. Vulgatae versionis Clementinae. Textui breves capitulorum inscriptiones et locos parallelos uberiores addidit Fridericus Brandscheid.

 

4) Ks. Franciszek de Ligny SI, Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewangelistów zebrany i ułożony, potrzebnym wykładem powiązany, a uwagami objaśniony; tudzież Dzieje Apostolskie.

 

5) Ks. Feliks St. Feldheim, Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa.

 

6) P. Henricus Marcellius SI, Theologia Scripturae divinae.

 

7) Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom I-IV. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1896-1898.

 

8) Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W. O. Jakóba Wujka T. J., Tekst poprawili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli: Stary Testament ks. Stanisław Styś prof. egzeg. w Kolegj. Bobolanum w Lublinie; Nowy Testament ks. Jan Rostworowski b. prof. teol. dogm. w Kolegj. Krak., Kraków 1935. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

9) Nowy Testament w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka T. J., Wydanie nowe, przejrzane i objaśnione. Kraków [1936]. WYDAWNICTWO APOSTOLSTWA MODLITWY KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

10) Listy św. Pawła Apostoła. Przełożył X. Fr. A. Symon, Arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. Jan Korzonkiewicz. Kraków. SKŁAD GŁÓWNY "KSIĘGARNIA KRAKOWSKA". DRUKARNIA "GŁOSU NARODU".

 

11) Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone przez Ks. Kazimirza Buczkowskiego, PROBOSZCZA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ. W Krakowie 1884.

 

12) Ks. Edward Górski, a) Jezus Chrystus w świetle Ewangelii. b) Księga Psalmów. Tekst i komentarz. c) Święcenia niższe i wyższe. Studium liturgiczno-historyczne.

 

13) Johann Peter Silbert, Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: