Św. Katarzyna Genueńska

 

ŻYWOT I PISMA

 

ŚW. KATARZYNY

 

GENUEŃSKIEJ

 

Przełożył z niemieckiego

 

BP PAWEŁ RZEWUSKI

 

––––––––

 

 

Żywot i pisma św. Katarzyny Genueńskiej (djvu, 33.9 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

 

–––––––

 

SPIS TREŚCI

 

Uwiadomienie Tłumacza ..... str. V

 

Żywot świętej Katarzyny Genueńskiej (w Rozdziałach dziesięciu) ..... str. VII

 

Traktat o Czyśćcu ..... str. 1

 

Teologia Miłości czyli rozmowa pomiędzy duszą i ciałem (w Księgach trzech)

 

Księga pierwsza (Rozdziałów 21) ..... str. 29

 

Treść: Ciało i miłość własna przywodzą duszę do upadku, lecz ta przy pomocy tajemnych skutków miłości Boskiej, znowu się ze swego upadku podnosi.

 

Księga druga (Rozdziałów 11) ..... str. 114

 

Treść: Bóg uwalnia duszę od jej własnego Ja, i oddzielając ją od ducha, niszczy w niej wszystko niedoskonałe.

 

Księga trzecia (Rozdziałów 14) ..... str. 157

 

Treść: Wyższe przemienienie duszy w świętej i żarzącej się miłości.

 

–––––––––––

 

 

Żywot i pisma ś. Katarzyny Genueńskiej. Przełożył z Niemieckiego X. P. Rzewuski. W Warszawie. W DRUKARNI XX. MISSYONARZY U Ś. KRZYŻA. 1851, str. CXLVII+216+[1]. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Św. Katarzyna Genueńska, Traktat o czyśćcu.

 

2) Johann Peter Silbert, a) Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego. b) Żywot Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy.

 

3) Ks. Piotr Pękalski, Żywoty Świętych Patronów polskich.

 

4) Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Żywoty Świętych, z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin.

 

5) Ks. Piotr Skarga SI, Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok.

 

6) Ks. Jan Badeni SI, Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego.

 

7) Ks. Dr Franciszek Trochu, Proboszcz z Ars, Święty Jan Maria Vianney (1786 – 1859). Na podstawie aktów procesu kanonizacyjnego i niewydanych dokumentów.

 

8) "Szkoła Chrystusowa", Sława Sarmacji, jasnoświetna Pochodnia Kaznodziejskiego Zakonu. Żywot Ks. Wawrzyńca Owłoczymskiego (1724 – 1763).

 

9) O. Franciszek Świątek CSsR, Świętość Kościoła w Polsce w okresie rozbiorowym i porozbiorowym. Życiorysy świątobliwych Polaków i Polek ostatnich wieków.

 

10) Św. Alfons Maria Liguori, a) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. Cz. I-II. b) Myśli pobożne. c) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). d) Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy.

 

11) Ks. Alfons Rodriguez SI, O doskonałości chrześcijańskiej.

 

12) O. Fryderyk William Faber, Postęp duszy, czyli wzrost w świętości.

 

13) O. Jan Tauler OP, Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku.

 

14) Ks. Wawrzyniec Scupoli, Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej.

 

15) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

16) Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers, Wykład tajemnic Różańca świętego.

 

17) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) O cnotach heroicznych.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Żywot i pisma ś. Katarzyny Genueńskiej. Przełożył z Niemieckiego X. Bp P. Rzewuski

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVIII, Kraków 2018

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: