Kościół drogą zbawienia. Andrea di Bonaiuto.

 

PRAKTYCZNE OBJAŚNIENIA

 

ZASAD WIARY

 

I OBOWIĄZKÓW MORALNYCH

 

OPRACOWAŁ

 

KS. IGNACY MIODUSZEWSKI

 

––––––––

 

 

Praktyczne objaśnienia zasad wiary i obowiązków moralnych (djvu, 72.3 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

Praktyczne objaśnienia zasad wiary i obowiązków moralnych. Opracował Ks. Ig. Mioduszewski. Warszawa 1907. WYDAWNICTWO "KRONIKI RODZINNEJ".

 

––––––––––

 

 

Praktyczne objaśnienia zasad wiary i obowiązków moralnych. Opracował Ks. Ig. Mioduszewski. Warszawa 1907. WYDAWNICTWO "KRONIKI RODZINNEJ", str. 387+XVII. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) "Biblioteka Religijna", Większy Katechizm rzymsko-katolicki Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego.

 

2) Ks. Dr Maciej Sieniatycki, a) Dogmatyka katolicka. b) Etyka katolicka.

 

3) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta. Katechizm przystępnie wyłożony i przykładami objaśniony.

 

4) Ks. M. Noel, Nowy wykład katechizmu z ambony.

 

5) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. (Compendium Doctrinae Christianae). b) Wykład nauki chrześcijańskiej. (Katechizm większy). (Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae).

 

6) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

7) Ks. Jan Józef Gaume, Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów.

 

8) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

9) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

 

10) Ks. J. B. Delert, Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika.

 

11) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

12) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie.

 

13) Ks. Józef Stagraczyński, Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła.

 

14) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki (Catechismus catholicus).

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXII, Kraków 2022

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: