CREDO

 

KRÓTKIE NAUKI

 

O PRAWDACH WIARY KATOLICKIEJ

 

KS. KAZIMIERZ NASKRĘCKI

 

––––––––––

 

 

Część pierwsza (djvu, 32.5 Mb)

 

Część druga (djvu, 37.2 Mb)

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Ks. Kazimierz Naskręcki, Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. Cz. I. Warszawa [1931]. KATOLICKIE TOWARZYSTWO WYDAWNICZE "KRONIKA RODZINNA", str. 206.

 

Ks. Kazimierz Naskręcki, Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. T. I. Credo. Część II. Warszawa. 1931. Skład główny Kat. Tow. Wyd. "KRONIKA RODZINNA". Podwale 4 (Plac Zamkowy), str. 224+VI. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Kazimierz Naskręcki, Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. Warszawa 1937.

 

2) Ks. Kazimierz Naskręcki, Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie. Warszawa 1936.

 

3) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Liturgika, czyli wykład obrzędów kościelnych w krótkim zarysie. b) Działanie Ducha Świętego w Kościele. c) Grzechy przeciwko wierze. d) Rozwody. e) Małżeństwa mieszane. f) Istotny cel małżeństwa.

 

4) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej (katechizm większy).

 

5) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

6) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm).

 

7) Ks. Józef Deharbe SI, Katechizm rzymsko-katolicki.

 

8) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

9) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

10) Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła, Pisma katechetyczne.

 

11) Św. Jan Chrzciciel de la Salle, Obowiązki chrześcijanina względem Boga. (Katechizm).

 

12) Ks. Konstanty Gawroński, Jasny i gruntowny wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej.

 

13) Bp Konrad Martin, a) Katolicka nauka wiary. b) Katolicka nauka obyczajów.

 

14) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

 

15) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki.

 

16) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) O cnotach heroicznych.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).


© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: