PISMA

 

KATECHETYCZNE

 

POCZĄTKOWE NAUCZANIE KATECHIZMU –

MOWA O SYMBOLU DO KATECHUMENÓW –

WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ. – WIARA I UCZYNKI

CHRZEŚCIJAŃSKA WALKA

 

ŚW. AUGUSTYN

 

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

–––––

 

Z ŁACIŃSKIEGO PRZETŁUMACZYŁ,

WSTĘPAMI I KOMENTARZEM

ZAOPATRZYŁ

 

KS. WŁADYSŁAW BUDZIK

 

––––––––

 

 

Pisma katechetyczne. (Początkowe nauczanie katechizmu. – Mowa o Symbolu do katechumenów. – Wiara, nadzieja i miłość. – Wiara i uczynki. – Chrześcijańska walka). (djvu, 44.0 Mb)Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Św. Augustyn, Pisma katechetyczne. Początkowe nauczanie katechizmu. – Mowa o Symbolu do katechumenów. – Wiara, nadzieja i miłość. – Wiara i uczynki. – Chrześcijańska walka. Z łacińskiego przetłumaczył, wstępami i komentarzem zaopatrzył Ks. Władysław Budzik. Poznań 1929. JAN JACHOWSKI. KSIĘGARNIA UNIWERSYTECKA, str. XVIII+333. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Św. Augustyn, Pisma katechetyczne. [Z oryginału łacińskiego przełożył, wstępem i komentarzami opatrzył Ks. Władysław Budzik]. Warszawa 1952.

 

2) S. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Enchiridion ad Laurentium sive de fide spe et caritate liber. S. Fulgentii Episcopi Ruspensis De fide seu de regula verae fidei ad Petrum liber.

 

3) Sac. Andreas Retke, Patrologiae Compendium. S. Augustinus.

 

4) Ks. Adam Gerstmann, Św. Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek.

 

5) F. J. Holzwarth. Historia powszechna, Św. Augustyn. Pelagianizm. Św. Hieronim.

 

6) Ks. Jan Czuj, Walka św. Augustyna z herezją pelagianizmu.

 

7) Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła, a) O prawdziwości Religii katolickiej. b) Państwo Boże. XVIII. 51. Nawet przez niezgody heretyków umacnia się wiara katolicka. c) O dawaniu jałmużny. d) O uświęceniu duszy. e) O wielkości Najświętszej Maryi Panny.

 

8) Św. Fulgencjusz, biskup w Ruspe, O wierze czyli o regule prawdziwej wiary do Piotra.

 

9) Św. Cyprian, biskup kartagiński, a) O jedności Kościoła Katolickiego. b) O śmiertelności.

 

10) Kwintus Septymiusz Florens Tertulian, Preskrypcja przeciw heretykom.

 

11) Św. Wincenty z Lerynu, Pamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy.

 

12) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

            13) Św. Robert Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej (katechizm większy).

 

14) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm).

 

15) Ks. Józef Deharbe SI, Katechizm rzymsko-katolicki.

 

16) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

17) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej.

 

18) Ks. Marian Morawski SI, Dogmat Łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym.

 

19) Ks. Jacek Tylka, O cnotach heroicznych.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: