NAUKI KATECHIZMOWE

 

O

 

PRAWDACH WIARY I OBYCZAJÓW

 

KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA

 

WEDŁUG ŚREDNIEGO KATECHIZMU DEHARBA

 

WYDAŁ

 

KS. JÓZEF STAGRACZYŃSKI

 

––––––––

 

Tom I. O Wierze. (djvu, 58.4 Mb)

 

Tom II. O przykazaniach i o grzechach głównych. (djvu, 82 Mb)

 

Tom III. O grzechach przeciwko Duchowi Świętemu, o grzechach wołających o pomstę do Nieba, o grzechach cudzych. O cnocie i o doskonałości chrześcijańskiej. (djvu, 62.8 Mb)

 

Tom IV. O łasce i dobrych uczynkach. O Sakramentach w powszechności. O Sakramencie Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii. (djvu, 73.1 Mb)

 

Tom V. O Sakramencie Pokuty św. O Ostatnim Olejem św. Namaszczeniu. O Sakramencie Kapłaństwa. O Sakramencie Małżeństwa. (djvu, 63.4 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

–––––––––––

 

 

Nauki katechismowe o prawdach Wiary i obyczajów katol. Kościoła według średniego katechismu Deharba. Tom I. O Wierze. Wydał X. J. Stagraczyński. Wydanie II. Poznań. NAKŁADEM KSIĘGARNI KATOLICKIEJ. 1886, str. II+342+II.

 

Nauki katechismowe o prawdach Wiary i obyczajów katol. Kościoła według średniego katechismu Deharba. Tom II. O przykazaniach i o grzechach głównych. Wydał X. J. Stagraczyński. Wydanie II. Poznań. NAKŁADEM KSIĘGARNI KATOLICKIEJ. 1886, str. II+II+479.

 

Nauki katechismowe o prawdach Wiary i obyczajów katol. Kościoła według średniego katechismu Deharba. Tom III. O grzechach przeciwko Duchowi św., o grzechach wołających o pomstę do Nieba, o grzechach cudzych. O cnocie i o doskonałości chrześcijańskiej. Wydał X. J. Stagraczyński. Wydanie II. Poznań. NAKŁADEM KSIĘGARNI KATOLICKIEJ. 1886, str. VIII+351.

 

Nauki katechismowe o prawdach Wiary i obyczajów katol. Kościoła według średniego katechismu Deharba. Tom IV. O łasce i dobrych uczynkach. O Sakramentach w powszechności. O Sakramencie Chrztu, Bierzmowania i Eucharystyji. Wydał X. J. Stagraczyński. Wydanie II. Poznań. NAKŁADEM KSIĘGARNI KATOLICKIEJ. 1895, str. VIII+424.

 

Nauki katechismowe o prawdach Wiary i obyczajów katol. Kościoła według średniego katechismu Deharba. Tom V. O Sakramencie Pokuty św. O Ostatniem Olejem św. Namaszczeniu. O Sakramencie Kapłaństwa. O Sakramencie Małżeństwa. Wydał X. J. Stagraczyński. Wydanie II. Poznań. NAKŁADEM KSIĘGARNI KATOLICKIEJ. 1890, str. IV+505. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Józef Stagraczyński, a) Przeznaczenie (zadanie) Kościoła. b) Kazanie na Boże Narodzenie. Cztery tysiące lat oczekiwania. c) Kazanie na uroczystość św. Szczepana. Męczennicy. d) Kazanie na Zielone Świątki. Co czyni Duch Święty w duszy człowieczej? e) Kazanie na Poniedziałek Świąteczny. Łaska Wiary. f) Kazanie na Świętą Trójcę. O istnieniu Boga. g) Najświętszy Sakrament – cud największy. h) Co winniśmy Papieżowi? Kazanie na uroczystość śś. Piotra i Pawła. i) Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. j) Grzech wołający o pomstę do nieba. k) Czego uczy Kościół o piekle. l) Okropność piekła. m) Bojaźń piekła. n) Noc we wieczności. o) Historia biblijna. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

 

2) Ks. Józef Deharbe SI, Katechizm rzymsko-katolicki.

 

3) Św. Pius X, Papież, a) Krótka Historia Religii. b) Pierwsze początki katechizmu dla małych dziatek. – Katechizm Krótki. – Katechizm Większy. – Nauka o świętach Pana Jezusa, Matki Boskiej i Świętych Pańskich. – Krótka Historia Religii. c) Encyklika "Pascendi dominici gregis" o zasadach modernistów. d) Przysięga antymodernistyczna.

 

4) Ks. M. Noel, Nowy wykład katechizmu z ambony.

 

5) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej. (Katechizm większy).

 

6) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

7) Ks. Jan Józef Gaume, Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów.

 

8) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

9) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

 

10) Ks. J. B. Delert, Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika.

 

11) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

12) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: